Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen
Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR

Våra utbildningar i Första Hjälpen Labc, Hjärtochlungräddning, Barnolycksfall och HLR med Hjärtstartare

Våra utbildningar sker på olika platser i Sverige men områden där vi har flest instruktörer och utför kurser mer regelbundet är Stockholm, Skåne och Västra Götalands län

I alla utbildningar ingår kursmaterial och intyg, dvs plånbokskort med instruktioner samt en väggaffisch med bilder. Man övar på träningsdockor och sjukvårdskunnig personal utbildar.


Om du har frågor eller funderingar kring våra utbildningar, innehåll, upplägg osv så är du hjärtligt välkommen att höra av dig, antingen via e-post: info@forstahjalpen.se eller ring oss på: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)


FÖRSTA HJÄLPEN & HJÄRTLUNGRÄDDNING HLR
 • Personalen på ett företag eller inom offentlig verksamhet övar Första Hjälpen LABC dvs (Lägesbedömning, andning, blödning och chock) samt olika sjukdomstillstånd som tex stroke, hjärtinfarkt, allergier, kramper och diabetes men även riskavsnitt som bl.a fallolyckor, nack-och ryggskador, brännskador samt Hjärtlungräddning Hlr där man lär sig att förhindra andnings- eller hjärtstopp och att åtgärda luftvägsstopp. Som en fortsättning och ett tillägg till hjärt-lungräddning tränar man i D-hlr genom att använda en hjärtstartare / defibrillator som ger hjärtat en chans att starta om med elektrisk behandling.

  Akut omhändertagande och olika riskavsnitt inom Första Hjälpen kan genomföras i kombination med hjärtochlungräddning och hlr med hjärtstartare. Exakt innehåll sker enligt överenskommelse.

 • Första Hjälpen L-ABC - Vuxen HLR, Hjärtochlungräddning, läs mer >>
 • Första Hjälpen L-ABC, läs mer >>
 • Vuxen HLR - Hjärtlungräddning, läs mer >>
 • D-HLR HLR med hjärtstartare/defibrillator, läs mer >>

BARNOLYCKSFALL / UNGDOMSOLYCKSFALL®
BARNSÄKERHET
HJÄRTLUNGRÄDDNING D-HLR MED DEFIBRILLATOR
ALLMÄNT
 • Kurserna anpassas till den aktuella målgruppen.

 • Alla utbildningar varvar teori med praktiska övningar på träningsdockor.

 • Första Hjälpen lärarna har sjukvårdsbakgrund och är certifierade instruktörer i HLR.

 • Handlingsplan/affisch, plånbokskort och intyg ingår till varje deltagare.

 • Utbildningsprogrammen följer aktuella riktlinjer från branschförbund och föreskrifter i arbetsmiljölagen.

 • Alla utbildningar är bindande med betalning efter kundens skriftliga eller muntliga beställning alt. efter faktura/bekräftelse skickats av Första Hjälpen Utbildning till den som bokat kursen skriftligen eller muntligen. I och med detta gäller Första Hjälpen Utbildnings avbokning/ omboknings villkor där det ingår 14 dgrs ångerrätt för privatpersoner men ej för arbetsplatser bl.a. företag, föreningar, organisationer m.fl. osv i privat och offentlig verksamhet. Ett exempel på undantag då ångerrätten ej gäller är tex en grupp med privatpersoner där kursen anordnas speciellt för köparens räkning.

 • Om utbildningar måste ställas in pga. situation som ej går att råda över, t.ex. sjuk eller försenad instruktör, deltagare som får förhinder alt. för få anmälda till en bekräftad/bokad utbildning osv så avbokas ej kursen utan bokas om i samråd till annat datum. Betalningen är fortfarande bindande. Sker ombokat kursdatum inom två månader flyttas förfallodagen fram motsvarande tid. Sker ombokat kursdatum efter två månader gäller det ursprungliga förfallodatumet. Ombokad kurs kan utföras max ett år efter det ursprungliga kursdatumet.

 • Ev. bokning av återbudsplatser och sista minuten erbjudanden till kurser är ej ombokningsbara utan kostnad däremot bindande utan ångerrätt med omgående inbetalning även vid förhinder.

 • Alla kurser är ombokningsbara max 2 gånger utan ombokningskostnad eller tillägg på kurspriset om inte annat avtalas. Om kunden får förhinder bör hen meddela detta minst 5 arbetsdagar innan kursdatum, helst tidigare. Ombokad kurs kan max utföras ett år efter det ursprungliga kursdatumet. Ev. P-avgifter tillkommer om gratis parkering ej finns tillgänglig i anslutning till kurslokalen.

 • Vid situationer vi ej kan råda över tex om det blir för få anmälda till en kurs, deltagare får förhinder, väder, trafik eller om instruktören blir sjuk el. försenad och ej kan ersättas av någon annan kursledare osv utgår inte någon variant av ersättning till deltagare eller kunden däremot sker en kostnadsfri ombokning max 2 ggr i samråd till annat datum.

 • Alla bilder och text på hemsidan samt i kursmaterial osv. tillhör Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning och får ej kopieras utan skriftligt tillstånd.

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   E-post: info@forstahjalpen.se