Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

- Första Hjälpen L-ABC - Vuxen HLR, Hjärtochlungräddning >>
- Första Hjälpen L-ABC >>
- HLR - Vuxen HLR - Hjärtlungräddning >>
- D-HLR - HLR med hjärtstartare/defibrillator
- Barnolycksfall - Barn HLR för barnomsorgen, föräldragrupper osv >>
- Barn & Ungdomsolycksfall - HLR för skolor >>


D-HLR - HLR med hjärtstartare

Denna utbildning riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, skolor, föreningar, organisationer m.fl.

I den här utbildningen lär sig deltagarna att använda en halvautomatisk hjärtstartare/defibrillator. Vid behandling av hjärtstopp är i regel den första behandlingsåtgärden hjärtlungräddning HLR följt av defibrillering med en enkel apparat, hjärtstartare som skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och nollställer hjärtats aktivitet så den startar igen. Är hjärtstartaren centralt placerad så kan ett liv räddas inom några minuter innan det är försent och ambulansen hinner till olycksplatsen.

Utbildningen i D-HLR - HLR med hjärtstartare tar max 3 timmar och innehåller teori med praktiska övningar på en träningsapparat, riktiga träningsdockor osv. Möjligheten finns att öva på olika märken av träningsapparater.

Kursen i HLR med hjärtstartare kan ske separat eller i kombination med Första Hjälpen L-ABC & Vuxen HLR max 3 timmar då s.k förevisning av en hjärtstartare kan läggas till som ett eget avsnitt, läs mer >>Varje deltagare får intyg. Arbetsplatsen får en kursbok som handledning som tex kan placeras vid Första Hjälpen skåpet eller bredvid egen hjärtstartare. Lärarna som utför utbildning i D-HLR- HLR med hjärtstartare är certifierade HLR instruktörer med erfarenhet från akutsjukvård, ambulans, räddningstjänsten osv.

Några exempel på avsnitt i kursen D-HLR - HLR med Hjärtstartare, beroende på tidsåtgång och antal deltagare.
  • Kontrollera livstecken
  • Stabilt sidoläge
  • Inblåsningar
  • Bröstkompressioner
  • Larmrutiner
  • Apparatgenomgång
  • Situationsanpassad träning
För mer information om våra utbildningar:

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   E-post: info@forstahjalpen.se