Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen
Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR

Utbildningsmaterial, intyg, affischer, kompendium, filmer

Efter man gått våra kurser i Första Hjälpen L-abc, Hjärtlungräddning & Vuxen-HLR för anställda på arbetsplatser eller Barnolycksfall & Barn-HLR för personal inom skola & barnomsorg alt. Barnsäkerhet för föräldrar och privatpersoner så får deltagaren vid utbildningstillfället en handlingsplan med bilder, fickintyg samt ett plånbokskort med instruktioner. Man får dessutom tillgång till att ladda ner ett bläddringsbart kompendium till sin mobil el Ipad.

Intyg/Diplom
Varje deltagare på utbildning i Första Hjälpen Labc, HLR eller Barnolycksfall för grupper får intyg som bevis på genomförd kurs och att man har kunskapen samt beredskapen att ta hand om en akut situation. Intyget får man av kursläraren under utbildningen.

Affischer/Handlingsplan
Alla som gått en utbildning i Första Hjälpen LABC, HLR, Hjärtlungräddning eller Barnsäkerhet & Barn HLR får en affisch eller handlingsplan som kan sättas upp på väggen för att få handledning och instruktioner hur man skall agera vid en olycka. Affischerna finns i storleken A4. Handlingsplanen kan dessutom laddas ner från internet till en mobil eller Ipad mm.

Filmer
För att repetera avsnitt från en lärarledd utbildning i Första Hjälpen L-abc, HLR, Hjärtlungräddning eller Barnolycksfall finns flera olika informationsfilmer tillgängliga som hjälper till att bibehålla kunskaperna.
  Utbildningsmaterial, intyg, affischer, kompendium, filmer i Första Hjälpen

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige. Mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se