Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen
Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR

Länkar till några organisationer som anser Första Hjälpen, HLR och Barnolycksfall vara viktigt

De länkar vi valt att presentera har alla gemensamt att de är informationskanaler för en bra förstahjälpen och Hlr beredskap att förhindra olycksfall och hur man på bästa sätt kan hantera skador vid en akut situation.

Om ditt företag, skola, förskola eller aktör inom offentlig verksamhet önskar att vi länkar till er hemsida, kontakta oss för en vidare diskussion.

I och med att vi är en av få utbildningsorganisationer som på heltid arbetar med att erbjuda kurser och utbildning i Första Hjälpen, L-abc, Barnsäkerhet, Hjärtlungräddning, Hlr, Barnolycksfall och D-hlr med hjärtstartare är det viktigt att fler länkar till vår hemsida för ökad trygghet, handlingsberedskap samt kunskap om Första Hjälpen & HLR på arbetsplatsen.

Vi är tacksamma om ni meddelar oss om någon befintlig länk ej fungerar.Första hjälpen  BARNSÄKERHET GER TRYGGHET
Första hjälpen  Några exempel på verksamheter där personalen fått utbildning i Första Hjälpen L-abc, Barn-
Första hjälpen  olycksfall & ungdomsolycksfall samt HLR för att kunna agera då en skada inträffar på barn
Första hjälpen  & ungdomar.
  • Akademisk Omtanke
    Ett av västra Sveriges största barnpassningsföretag som med sina omtänksamma och erfarna barnpedagoger bidrar till en enklare och skönare vardag. Alla barnpedagoger genomgår utbildning i Barnolycksfall, Första hjälpen och HLR.Första hjälpen  FÖRSTA HJÄLPEN PÅ ARBETSPLATSEN
Första hjälpen  Några exempel på verksamheter där personalen fått utbildning i Första Hjälpen Labc & HLR för
Första hjälpen  att försöka uppnå maximal trygghet bland anställda, besökare, kunder och leverantörer
  • Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa
    Erbjuder en internationell hudterapeut utbildning vilket ger en möjlighet att arbeta i en säker arbetsmiljö baserad på Första Hjälpen & Hlr på arbetsplatsen. Yrkeshögskolan ser till att deras studenter får utbildning i Första Hjälpen Labc och Hjärtlungräddning HLR för att kunna förebygga olyckor och omhänderta kunder och besökare som råkar ut för en skada.Första hjälpen  FÖRSTA HJÄLPEN & HLR INFORMATION
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige. Mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se