Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen
Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR

Kontakta Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige

Obs! Vår organisation administreras av bemannade kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Områden där vi har flest HLR instruktörer och Första Hjälpen lärare och där vi kan utföra kurser mer regelbundet är Stockholm, Västra Götaland och Skåne Län.
Telefon:
- Huvudkontor:08-626 67 00
- Regionkontor Öst/Norr:08-626 67 00
- Regionkontor Väst/Mitt:031-24 42 00
- Regionkontor Syd:040-13 59 00
Mobil:

070-5266700

E-Post:info@forstahjalpen.se

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige. Mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se