Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen
Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR

Varför ska NI välja oss för HLR & Första Hjälpen kurser?

Rikstäckande Nätverk
Vår verksamhet består av ett nätverk certifierade HLR instruktörer/utbildare och Första Hjälpen lärare runt om i hela Sverige som kan åta sig större samt lokala uppdrag. Nätverket administreras av bemannade kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Områden där vi har flest HLR & Första Hjälpen instruktörer och utför kurser mer regelbundet är Stockholm, Skåne och Västra Götalands Län.

Erfarenhet och referenser sedan 1993
Vi har utbildat i Hlr, Hjärtlungräddning, Första Hjälpen, Barnsäkerhet, LABC, D-hlr, Livräddning & Barnolycksfall sedan 1993. Under avsnittet "Vilka har vi utbildat i Första Hjälpen & HLR" kan man se exempel på olika arbetsplatser och branscher vi utbildat.

Certifierade instruktörer
I all utbildning ingår det kursledare med en bakgrund inom akutsjukvården och räddningstjänsten som tar med sig realistiska situationer in på Första Hjälpen & HLR kurserna. Som exempel utbildar bl.a. sjuksköterskor en förskola i barnolycksfall, instruktörer från räddningstjänsten i Hjärtlungräddning hlr ett företag och Första Hjälpen lärare omsorgen i offentlig verksamhet. De har alla mångårig erfarenhet att utbilda personal i olika branscher.

Kursmaterial
Varje deltagare får kursmaterial och intyg, dvs plånbokskort med instruktioner samt en väggaffisch med bilder. Dessutom finns kompendium samt handlingsplaner tillgängliga på internet för att kunna hämta ner till mobiler mm. Det ingår alltid övningsdockor på Första Hjälpen & HLR kurserna så att varje person kan öva så mycket som möjligt. Vi tillhandahåller rätt dockor för den verksamhet som skall utbildas dvs stora dockor för vuxenolycksfall & HLR samt barn dockor för barnolycksfall på förskolan.

Arbetsmiljölagen
Vårt utbildningsprogram följer Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter om Förstahjälpen ABC som omfattas av Arbetsmiljölagen och som gäller för alla arbetsgivare både små och stora, privata och offentliga. Den innebär att det skall finnas beredskap och rutiner för Hlr, Hjärtlungräddning, Första Hjälpen, LABC, Barnsäkerhet, Livräddning och D-hlr med hjärtstartare på arbetsplatsen.
 


Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige. Mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se