Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen
Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR

Varför ska NI välja oss för HLR & Första Hjälpen kurser?

Rikstäckande Nätverk
Vår verksamhet består av ett nätverk certifierade HLR instruktörer/utbildare och Första Hjälpen lärare runt om i hela Sverige som kan åta sig större samt lokala uppdrag. Nätverket administreras av bemannade kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Områden där vi har flest HLR & Första Hjälpen instruktörer och utför kurser mer regelbundet är Stockholm, Skåne och Västra Götalands Län.

Erfarenhet och referenser sedan 1993
Vi har utbildat i Hlr, Hjärtlungräddning, Första Hjälpen, Barnsäkerhet, LABC, D-hlr, Livräddning & Barnolycksfall sedan 1993. Under avsnittet Vilka har vi utbildat i Första Hjälpen & HLR kan man se exempel på olika arbetsplatser och branscher vi utbildat. Referenser från upphandlingar, vissa större uppdrag samt kurser hos kunder från år 2023 och framåt i tiden tillhandahåller vi efter begäran.

Certifierade instruktörer
I all utbildning ingår det kursledare med en bakgrund inom akutsjukvården och räddningstjänsten som tar med sig realistiska situationer in på Första Hjälpen & HLR kurserna. Instruktörerna har en sjukvårdsbakgrund som tex sjuksköterskor från sjukhus, sjukvårdare från ambulans eller brandmän från räddningstjänsten. De har alla mångårig erfarenhet att utbilda personal i att förebygga och omhänderta risker på olika arbetsplatser.

Kursmaterial
Varje deltagare får kursmaterial och intyg, dvs plånbokskort med instruktioner samt en väggaffisch med bilder. Det ingår alltid övningsdockor på Första Hjälpen & HLR kurserna så att varje person kan öva så mycket som möjligt. Vi tillhandahåller rätt dockor för den verksamhet som skall utbildas dvs för vuxenolycksfall & HLR på arbetsplatsen samt barnolycksfall på förskolan resp. skolan.

Arbetsmiljölagen
Vårt utbildningsprogram följer Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter om Förstahjälpen ABC som omfattas av Arbetsmiljölagen och som gäller för alla arbetsgivare både små och stora, privata och offentliga. Den innebär att det skall finnas beredskap och rutiner för Hlr, Hjärtlungräddning, Första Hjälpen, LABC, Barnsäkerhet, Livräddning och D-hlr med hjärtstartare på arbetsplatsen.
 


Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   E-post: info@forstahjalpen.se