Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning
  i Sverige - Kurser och erfarenhet sedan 1993


   - Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

Våra HLR instruktörer / lärare som utbildar i Hjärt och lungräddning, Första Hjälpen, HLR med hjärtstartare och Barnsäkerhet

Certifierade HLR & Första Hjälpen lärare
Våra HLR instruktörer och Förstahjälpen lärare arbetar som anställda hos oss men även aktivt inom akutsjukvård knutna till olika sjukhus och vårdcentraler som legitimerade barn- eller vuxen sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. De är alla certifierade hlr och första hjälpen lärare med sjukvårdsutbildning, huvudinstruktörer i Hjärtlungräddning Hlr för vuxen och barn samt instruktörer i D-hlr dvs hlr med hjärtstartare, en halvautomatisk defibrillator som komplement till basal Hjärtlungräddning.

Mångårig erfarenhet av att utbilda i HLR, Första Hjälpen och Barnolycksfall
Våra HLR & Första Hjälpen lärare har en mångårig praktisk erfarenhet samt en dokumenterad pedagogisk bakgrund av att utbilda personal på olika arbetsplatser såsom offentlig verksamhet, privata företag, skola och barnomsorg men även privatpersoner, föräldrar, far & morföräldrar osv.

Det gäller inom kursalternativen Första Hjälpen L-ABC, Barnolycksfall, Hjärtlungräddning Hlr, Barnsäkerhet och D-hlr, dvs hjärtochlungräddning Hlr med defibrillator.

Arbetar inom akutsjukvård
Genom att instruktörerna även arbetar aktivt inom akutsjukvård får såväl de själva som våra kunder tillgång till de senaste rönen, aktuellt information samt praktiska nyheter i att förebygga och hantera olycksfall. Det är viktigt att deltagare på en utbildning inte bara får lära sig hjärtlungräddning HLR utan även olika första hjälpen risker dvs, sjukvårdsavsnitt för att kunna hantera ett akut omhändertagande och det ser vår sjukvårdspersonal till när de tar med sig verkligheten in på kursen.


Vill du jobba som instruktör i Första Hjälpen, HLR och Barnolycksfall i olika delar av Sverige?

Specialistkompetens
Vi utför utbildningar rikstäckande i Sverige och för att arbeta som instruktör hos oss bör du ha erfarenhet från sjukvården som t.ex. sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare, kunna barns risker för att utbilda skolor & barnomsorg i barnsäkerhet på bästa sätt eller vuxencertifierad instruktör i hjärtlungräddning hlr och första hjälpen L-abc så att kursdeltagare på en arbetsplats lär sig enklare akutsjukvård och kunna häva ett hjärt- eller andningsstopp.

Instruktör Första Hjälpen, Första Hjälpeninstruktör, HLR instruktör, Instruktör HLR, Kursledare i FörstaHjälpen och HLR, Första Hjälpen lärare, Huvudinstruktör HLR, Sjuksköterskor, Barninstruktör

Pedagogisk förmåga
Du arbetar inom akutsjukvården så att du har möjlighet att relatera till dagsaktuella händelser och erfarenheter på våra kurser. Förutom denna bakgrund är det mycket viktigt med en pedagogisk förmåga att kunna förevisa både praktiska och teoretiska övningar i Förstahjälpen Labc och hlr på ett sådant sätt att kursdeltagaren så verklighetstroget som möjligt lär sig att förebygga och hantera olika skadesituationer. Vårt krav är att våra kunder får en så bra utbildning som möjligt och då måste du som instruktör vara välutbildad inom sjukvården med mångårig erfarenhet ute i verkligheten.


Vill du bli instruktör, maila oss på info@forstahjalpen.se eller ring 08-626 67 00.

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige Lantgårdsv. 68,  192 74 Sollentuna, mobil: 070-5266700
Tfn Region Íst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se