Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen
Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR

Våra HLR instruktörer / lärare som utbildar i Hjärt och lungräddning, Första Hjälpen L-abc,
HLR med hjärtstartare och Barnsäkerhet

Certifierade HLR & Första Hjälpen lärare
Våra HLR instruktörer och Förstahjälpen lärare arbetar som anställda hos oss men jobbar även deltid inom akutsjukvården som bl.a. sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare osv och inom räddningstjänsten. De är alla certifierade hlr och första hjälpen lärare med sjukvårdsutbildning, huvudinstruktörer i Hjärtlungräddning Hlr för vuxen och barn samt instruktörer i D-hlr dvs hlr med hjärtstartare.

Mångårig erfarenhet av att utbilda i HLR, Första Hjälpen och Barnolycksfall
Våra HLR & Första Hjälpen lärare har en dokumenterad pedagogisk bakgrund, både i praktiska och teoretiska övningar samt en mångårig praktisk erfarenhet att utbilda arbetsplatser i olika branscher, både offentlig verksamhet och privata företag i Första Hjälpen L-abc & HLR Hjärtlungräddning men även personal på förskolor & skolor i olika riskavsnitt av barnolycksfall, barn hlr samt barnsäkerhet & första hjälpen för barn.

Arbetar inom akutsjukvård
Genom att HLR instruktörerna även arbetar deltid inom akutsjukvården så har de möjlighet att relatera till dagsaktuella händelser och erfarenheter på våra kurser så att kursdeltagaren så verklighetstroget som möjligt lär sig att förebygga och hantera olika skadesituationer. Det är viktigt att man på en utbildning inte bara får lära sig hjärtlungräddning HLR och barnolycksfall utan även olika första hjälpen risker dvs, sjukvårdsavsnitt för att kunna hantera ett akut omhändertagande och det ser våra kursledare till när de tar med sig verkligheten in på kursen.

Instruktör Första Hjälpen, Första Hjälpeninstruktör, HLR instruktör, Instruktör HLR, Kursledare i FörstaHjälpen och HLR, Första Hjälpen lärare, Huvudinstruktör HLR, Sjuksköterskor, Barninstruktör

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   E-post: info@forstahjalpen.se