Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning
  i Sverige - Kurser och erfarenhet sedan 1993


   - Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen


 

- Första Hjälpen L-ABC - Vuxen HLR, Hjärtochlungräddning >>
- Första Hjälpen L-ABC
- HLR - Vuxen HLR - Hjärtlungräddning >>
- D-HLR – HLR med hjärtstartare/defibrillator >>
- Barnolycksfall – Barn HLR för barnomsorgen, föräldragrupper osv >>
- Barn & Ungdomsolycksfall – HLR för skolor >>Första Hjälpen L-ABC

Denna utbildning i Akut omhändertagande riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar, organisationer m.fl.

Kursen kan ske separat ca 2 timmar eller i kombination med Första Hjälpen L-ABC & Vuxen HLR ca 3-4 timmar, läs mer >>

Enligt Arbetarskyddsstyrelsen & Arbetsmiljöverkets regler (AFS 1999:7) måste en arbetsplats säkerställa behovet av Första Hjälpen LABC dvs insatser och beredskap vid olycksfall & akut sjukdom.

På lämpliga ställen ska det finnas anslag med uppgift om:
 • var utrustning för Första Hjälpen L-ABC finns
 • vilka personer som kan ge Första Hjälpen LABC
 • tel.nr till utryckningsfordon & taxi
 • adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen


Första Hjälpen L-abc står för Lägesbedömning, Andning, Blödning och Chock och innebär att organisera, handla och larma på en olycksplats och att använda sina färdigheter i livsuppehållande åtgärder såsom kontroll av medvetande, andning, puls, skapa fria luftvägar, ta hand om och placera en medvetslös i stabilt sidoläge och mun-till-mun andning vid andningsstopp.

Några exempel på avsnitt i kursen Första Hjälpen LABC (andning,blödning,chock). Innehåll och önskemål anpassas efter varje arbetsplats.
Förutom Labc delen och dess livsuppehållande åtgärder vid bl.a medvetslöshet, andningsstopp och chocktillstånd ingår förstahjälpen insatser vid olika riskavsnitt som tex
 • akut sjukdom / hastigt insjuknande bl.a astma, allergiska reaktioner, diabetes, epilepsi/kramper, hjärtinfarkt, stroke osv
 • blödningar, sårskador
 • brännskador
 • fallskador samt nack-, rygg- och klämskador
 • ögonskador
 • förbandsteknik & förstahjälpen utrustning
 • valfritt anpassat avsnitt

För mer information om våra utbildningar:
- Maila oss på info@forstahjalpen.se
- För samtliga kontaktuppgifter, klicka här >>

För grupp utbildning i kombination Första Hjälpen L-ABC & Vuxen HLR, klicka här >>

För att gå en kurs för enskilda, klicka här >>

Skriv ut informationsblad >>
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige Lantgårdsv. 68,  192 74 Sollentuna, mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se