Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

- Första Hjälpen L-ABC - Vuxen HLR, Hjärtochlungräddning >>
- Första Hjälpen L-ABC >>
- HLR - Vuxen HLR - Hjärtlungräddning
- D-HLR – HLR med hjärtstartare/defibrillator >>
- Barnolycksfall – Barn HLR för barnomsorgen, föräldragrupper osv >>
- Barn & Ungdomsolycksfall – HLR för skolor >>


HLR - Vuxen HLR – Hjärtlungräddning

HLR utbildning och kurs i hjärtlungräddning riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, skolor, föreningar, organisationer m.fl.

Utbildningen i HLR ger deltagaren kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. I Hjärtlung-räddning HLR ingår även att kunna skilja mellan delvis eller totalt blockerad luftväg och att behandla en stående eller liggande person med totalt luftvägsstopp genom bukstötar, ryggslag eller bröstkompressioner. Vid behandling av hjärtstopp är i regel den förstahjälpen åtgärden Hjärtlungräddning hlr.

HLR utbildningen i vuxen HLR - Hjärtlungräddning gäller åldrarna från ca 18 år och uppåt och innehåller teori med praktiska övningar på riktiga träningsdockor osv.

Kursen i HLR kan ske separat ca 1˝-2 timmar eller i kombination med Första Hjälpen L-ABC & Vuxen HLR max 3 timmar, läs mer >>Kursen i HLR och hjärtlungräddning kan även ske till större grupper som en föreläsning eller som ett evenemang på arbetsplatsen. Det är även möjligt att kombinera utbildning i HLR med olika Första Hjälpen risker såsom abc (andning, blödning, chock), fallskador, brännskador, elskador, akuta sjukdomar eller hjärtstartare. Innehåll och önskemål i hjärtlungräddning, HLR anpassas efter varje arbetsplats.

Varje deltagare på en HLR kurs får kursmaterial och intyg. Lärarna som utför utbildning i vuxen HLR – Hjärtlungräddning är certifierade HLR instruktörer med erfarenhet från akutsjukvård, räddningstjänsten, ambulans osv.

Några exempel på avsnitt i kursen vuxen HLR - Hjärtlungräddning.
  • Kontrollera livstecken
  • Bedömning av medvetande och andning
  • Skapa öppen luftväg
  • Stabilt sidoläge
  • Larma 112
  • Mun till munandning
  • Hjärtkompressioner
  • Åtgärder vid luftvägsstopp (Heimlich manöver)
  • Information om hjärtstartare i samband med HLR
För mer information om våra utbildningar:

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   E-post: info@forstahjalpen.se
HLR - Vuxen HLR – Hjärtlungräddning

HLR utbildning och kurs i hjärtlungräddning riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, skolor, föreningar, organisationer m.fl.

HLR - Hjärt-lungräddning - D-HLR - Hjärtochlungräddning - HLR- Utbildningar för att Rädda Liv

I Sverige drabbas varje år fler än 15 000 personer av plötsligt oväntat hjärtstopp av dessa räddas endast ca 300. Större delen av dessa inträffar utanför sjukhus och utan HLR dör man. Hjärt-lungräddning (HLR) är en akut första hjälpen-behandling som ges till en person som är medvetslös, inte andas.Detta tillstånd kallas hjärtstillestånd eller andningsstillestånd.

HLR. Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att hålla igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. För att göra den enklaste formen av HLR hjärt-lungräddning behövs det ingen utrustning, utan det är en metod som alla kan lära sig. Ibland används ordet basal HLR hjärt-lungräddning för att skilja den från avancerad HLR hjärt-lungräddning som kräver särskild utrustning. Man behöver inte vara sjukvårdsutbildad person för att lära sig HLR hjärt-lungräddning. Det räcker att gå en kort kurs som tar någon timme för att lära sig hur man gör. Då får man träna på övningsdockor.

När man ger HLR hjärt-lungräddning börjar man med så kallade bröstkompressioner. Det innebär att man använder händerna och trycker på den medvetslösa personens bröstkorg för att på det sättet få blodet att fortsätta cirkulera. Med jämna mellanrum gör man korta uppehåll och växlar till att blåsa in luft genom den andres mun med den så kallade mun mot mun-metoden, för att tillföra syre till blodet. Bröstkompressionerna ersätter tillfälligt hjärtats arbete och inblåsningarna ersätter andningen.

Behandlingen utförs genom växelvis 30 st kompressioner av personens bröstkorg såkallade hjärtkompressioner och man växlar med 2 st inblåsningar i personens mun eller näsa, den så kallade mun-mot-mun-metoden. Bröstkorgen ska tryckas ner 5-6 cm varje gång. Avbrott i kompressionerna görs endast för inblåsningar. Behandlingen fortsätter oavbrutet tills ambulanspersonal tar över.Även om personen inte uppvisar synliga tecken på andning eller puls. Riktlinjerna för hur HLR Hjärtochlungräddning bör genomföras sätts av organisationen ERC som i Sverige representeras av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Svenska rådet för hjärt-lungräddning har en annan uppfattning av ERC:s riktlinjer och de anser att man vid andningsstillestånd, då personen har puls, endast bör genomföra inblåsningar. Detta gäller dock endast sjukvårdspersonal, för allmänheten gäller samma riktlinjer som ERC. Nya svenska riktlinjer publicerades i oktober 2011.

HLR återställer sällan hjärtats slag, men rätt utförd HLR kan den behålla tillräcklig blodcirkulation för att skydda hjärnan. Defibrillering innebär att en elektrisk stöt skickas genom hjärtat, för att låta det återta normal rytm på egen hand.Den vanligaste behandlingsbara anledningen till hjärtstillestånd utanför sjukhus är hjärtinfarkt.HLR kan användas för hjärt- eller andningsstillestånd på grund av drunkning, överdos och förgiftning av droger, och alla andra tillstånd med liknande symtom. Det är viktigt att i väntan på ambulanspersonal ge HLR om det behövs för att öka den skadades chanser att överleva.

Vad skulle du göra om ett barn eller en vuxen faller ihop. Vi erbjuder utbildningar i hjärt-lungräddning, även kallat HLR, för företag och privatpersoner inom Sverige. Varje år drabbas ca 10 000 människor av ett plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige. Med hjälp av tidigt påbörjad HLR ökar chanserna för den drabbade personen att överleva med 2-3 gånger. Ett hjärtstopp kan inträffa var som helst, på jobbet, i hemmet eller till exempel i tunnelbanan. Efter en HLR utbildning kommer du att känna dig säker på vad som behöver göras om en familjemedlem,kollega eller medmänniska råkar ut för en olycka.

För varje minut som går utan att HLR påbörjas minskar överlevnadschanserna. Målet bör vara att HLR ska påbörjas inom 1 minut från inträffat hjärtstopp. De som har gått en HLR utbildning gör både bröstkompressioner och inblåsningar. För de som inte har tränat på inblåsningar rekommenderas enbart bröstkompressioner på grund av att inblåsningar upplevs vara nog så svårt även när man fått träna på dem. Luftvägsstopp leder inom ett par minuter till medvetslöshet och hjärtstopp därför är det viktigt att kunna tekniken för att kunna åtgärda detta. På alla vuxen-HLR och barn-HLR utbildningar får alla deltagare träning i att åtgärda luftvägsstopp. Oftast startar inte hjärtat av enbart HLR, utan det krävs även en strömtöt från en hjärtstartare. Finns en hjärtstartare tillgänglig bör en strömstöt ges så fort som möjligt, helst inom 5 minuter för störst chans att få igång hjärtat igen.

Beroende på vilken HLR utbildning man väljer kommer ni att få träna på HLR-dockor som är speciellt anpassade efter utbildningen. Till vuxen-HLR använder vi halvkroppsdockor/mini Anne. Till Barn-HLR använder vi barn dockor, resusci junior och resusci baby. Till D-HLR använder vi halvkroppsdockor/helkroppsdockor i form av resusci Anne. HLR dockorna finns även till försäljning.

HLR - Hjärt-lungräddning - D-HLR - Hjärtochlungräddning – HLR – Hur gör man för att Rädda Liv ?
En hjärtstartare kallas inom sjukvården för defibrillator och dess internationella namn är AED (Automated External Defibrillator). Med hjälp av en hjärtstartare ökar sannolikheten markant att överleva ett hjärtstopp. Studier visar en överlevnadsgrad på 50-70%. Vi säljer halvautomatiska hjärtstartare som ger användaren röstinstruktioner om vad som behöver göras. Hjärtstartaren är väldigt säker eftersom den inte kan avge någon strömstöt (defibrillering) om det inte är absolut nödvändigt. Det är strömstöten som får hjärtat att starta igen. Hjärtstartare finns tillgängliga för köp.Vår rekommendation är att man samtidigt går en kurs i HLR resp D-HLR för att träna på hur man ska använda en hjärtstartare.

Hjärt-lungräddning (HLR) Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. För att göra den enklaste formen av hjärt-lungräddning HLR behövs det ingen utrustning, utan det är en metod som alla kan lära sig. Ibland används termen basal HLR hjärt-lungräddning för att skilja den från avancerad hjärt-lungräddning som kräver särskild teknisk utrustning och som ges av sjukvårdspersonal.

Man behöver inte vara sjukvårdsutbildad för att lära sig hjärt-lungräddning. Det räcker att gå en kort kurs på ett par timmar för att lära sig hur man gör. Då får man träna på att utföra hjärt-lungräddning HLR och att enkelt använda en hjärtstartare på en docka. HLR Hjärt-lungräddning kan användas på någon som har fått hjärtstopp eller andningsstopp. En person som får ett hjärtstopp blir medvetslös inom 10-20 sekunder och slutar därefter också att andas. Vid ett andningsstopp stannar också hjärtat efter en kort stund. Den vanligaste anledningen till plötsligt, oväntat hjärtstopp är sjukdomar i hjärtats kranskärl som hjärtinfarkt och olika typer av kärlkramp. Andningsstopp kan bland annat bero på ett kraftigt astmaanfall eller på att något har fastnat i halsen, exempelvis en matbit. Hjärtat och andningen kan också sluta fungera på grund av till exempel drunkning, förgiftning, överdosering av läkemedel eller en kraftig elektrisk stöt.

Utan HLR leder hjärtstopp till syrebrist. När hjärtat slutar slå eller andningen stannar får kroppen inte tillräckligt med syre. Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist. Om syretillförseln inte kommer igång tillräckligt snabbt, finns det en risk för bestående hjärnskador. Sådana skador kan uppstå redan efter tre till fyra minuter. Om kroppen är nedkyld kan hjärnan klara syrebristen lite längre. Målet med HLR hjärt-lungräddning är att försöka få igång hjärtverksamheten och andningen igen. När man ger hjärt-lungräddning HLR börjar man med så kallade bröstkompressioner. Det innebär att man använder händerna och trycker på den medvetslösa personens bröstkorg för att på det sättet få blodet att fortsätta cirkulera. Med jämna mellanrum gör man korta uppehåll och växlar till att blåsa in luft genom den andres mun med den så kallade mun mot mun-metoden, för att tillföra syre till blodet. Bröstkompressionerna ersätter tillfälligt hjärtats arbete och inblåsningarna ersätter andningen.

Hjärt-lungräddning HLR på barn. Vissa moment i hjärt-lungräddning av barn skiljer sig något från hjärt-lungräddning av vuxna. Därför rekommenderas man att först gå en kurs i livräddande första hjälp till barn. Det finns speciella kurser riktade till föräldrar i barn HLR och barnolycksfall

I en akutsituation är det däremot bättre att ge hjärt-lungräddning HLR för vuxna till ett barn än att inte göra något alls.
En person som får ett hjärtstopp blir medvetslös inom 10-20 sekunder och slutar därefter också att andas. Vid ett andningsstopp stannar också hjärtat efter en kort stund. Den vanligaste anledningen till plötsligt, oväntat hjärtstopp är sjukdomar i hjärtats kranskärl som hjärtinfarkt och olika typer av kärlkramp. Andningsstopp kan bland annat bero på ett kraftigt astmaanfall eller på att något har fastnat i halsen, exempelvis en matbit.Hjärtat och andningen kan också sluta fungera på grund av till exempel drunkning, förgiftning, överdosering av läkemedel eller en kraftig elektrisk stöt.

När hjärtat slutar slå eller andningen stannar får kroppen inte tillräckligt med syre. Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist. Om syretillförseln inte kommer igång tillräckligt snabbt, finns det en risk för bestående hjärnskador. Sådana skador kan uppstå redan efter tre till fyra minuter. Om kroppen är nedkyld kan hjärnan klara syrebristen lite längre.Målet med HLR hjärt-lungräddning är att försöka få igång hjärtverksamheten och andningen igen i väntan på ambulans, sjukvårdspersonal och en hjärtstartare.

Undersök först om det finns livstecken. Om man ska ta hand om en person som verkar vara avsvimmad eller medvetslös, måste man allra först se att platsen är säker och inte livshotande för en själv. Därefter ska man avgöra hur allvarlig situationen är. Det finns tre enkla kontroller för att avgöra detta. Kontrollera om personen är vid medvetande, om andningen är normal och om pulsen går att känna.Först kan man försöka prata med personen och pröva att skaka lätt i axlarna eller armarna för att se om man får svar. En person som är berusad eller sover brukar reagera på detta. Om man inte får någon reaktion ska man utgå ifrån att personen är medvetslös.
Sen öppnar du den medvetslöses luftväg genom att lyfta hakan med två fingrar och med den andra handen på pannan böjer du den medvetslöses huvud bakåt. Sedan försöker du se om bröstkorgen höjer sig, lägger örat intill personens näsa och mun och lyssnar efter andningsljud. Om man efter ungefär tio sekunder inte kan höra, se eller känna någon andning, måste man utgå ifrån att personen har andningsstopp.Till sist känner man med fingrarna på sidan av halsen, vilket gör det lättare att känna pulsen än på andra delar av kroppen. Om man inte kan känna pulsslag, eller är osäker, ska man utgå ifrån att hjärtat har stannat.

För att kunna rädda liv måste någon i omgivningen hålla igång cirkulationen genom HLR hjärt-lungräddning. HLR hjärt-lungräddning består av två moment. Dels bröstkompressioner som ges med händerna och som kan hjälpa det syresatta blodet att cirkulera i kroppen och dels mun mot mun-metoden där man blåser in luft i den medvetslöses lungor. HLR Hjärt-lungräddning återstartar inte hjärtat, men ser till att blodet syresätts och cirkulationen upprätthålls i kroppen i väntan på en hjärtstartare.Livstecken. Om personen inte reagerar på tilltal, se till att luftvägarna är fria och böj huvudet bakåt med en hand på pannan och två fingrar under hakan.Kontrollera andningen genom att känna och lyssna efter andningsljud samtidigt som du ser efter om bröstkorgen rör sig.Larma 112 innan HLR.Om personen andas, placera honom/henne i stabilt sidoläge. Larma 112.Om personen inte andas, larma 112. Inled sedan omedelbart HLR hjärt-lungräddning, varje sekund är dyrbar!
Ropa på hjälp!Använd hjärtstartare i kombination med HLR.Be någon hämta hjärtstartaren under tiden du påbörjar HLR hjärt-lungräddning.När hjärtstartaren är på plats, sätt på den och följ apparatens instruktioner. Gör hjärtkompressioner. Se till att personen ligger plant på rygg. Placera båda händerna, den ena ovanpå den andra, mitt på bröstkorgen.Tryck ner bröstbenet med raka armar cirka 4-5 centimeter, tag den egna kroppstyngden till hjälp. Du bör hålla ett högt och jämnt tempo med närmare lite mer än en kompression per sekund.Släpp upp bröstkorgen mellan varje tryck.Varva 30 kompressioner med 2 inblåsningar.Inblåsningar.Se till att personen har fria luftvägar.Böj huvudet bakåt med hjälp av en hand på pannan och två fingrar under hakan.Kläm ihop näsborrarna.Behåll greppet om näsborrarna. Andas in och placera din mun över den medvetslösa personens mun.Blås in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Gör alltid 2 inblåsningar efter varandra.Varva 2 inblåsningar med 30 kompressioner.Fortsätt med HLR hjärt-lungräddning tills du blir avlöst.

Från början fanns ett flertal olika sätt att utföra HLR på, dels kunde det variera från land till land, men framför allt så skilde sig HLR åt beroende på ålder. Den metod man kom fram till var 30-2 metoden. Svenska HLR rådet valde dock att inte anta denna metod fullt ut varpå utbildare framför allt utbildar på två olika sätt i Sverige. Inför 2010 nya riktlinjer så har Svenska HLR rådet sagt att de kommer att anta internationella riktlinjer. Skillnaden är framför allt att Svenska HLR rådet valde att ha kvar pulskontrollen.

Innan man sätter igång med hjärt-lungräddning HLR måste man skaffa hjälp genom att ringa 112. Sedan ska man omedelbart sätta igång med hjärt-lungräddning eftersom möjligheten att personen överlever ökar med två till tre gånger om behandlingen sätts igång direkt.Det går snabbare om någon annan kan ringa 112 medan man själv sätter igång med HLR hjärt-lungräddning. Om det inte finns någon annan på plats som kan ringa, måste man själv först ringa 112. Det är bra att känna till att larmoperatören kan ge fortsatt rådgivning på telefon, till exempel om hur HLR hjärt-lungräddning ska utföras.Om man kommer fram till att personen är medvetslös och inte andas eller har puls, ska man utgå ifrån att det är hjärtstopp. Då ska man börja med hjärt-lungräddning HLR.Det räcker inte att den medvetslösa personen bara andas. Det händer att svårt sjuka kan fortsätta andas efter att hjärtat har stannat. Därför är pulskontrollen viktig. Om man bara upptäcker andning men ingen puls måste man utgå ifrån att det är ett hjärtstopp. Om personen däremot är medvetslös men har puls och andas normalt, ska man inte börja med HLR hjärt-lungräddning. Personen kan till exempel ha svimmat, fått ett epilepsianfall eller vara berusad. I stället ska man lägga personen i stabilt sidoläge och böja huvudet bakåt så att luftvägarna är öppna. Sedan ska man ringa 112 efter ambulans och stanna kvar hos den medvetslösa personen tills hjälpen kommer.

Om en person är medvetslös men har puls och andas normalt ska man lägga personen i stabilt sidoläge. Det spelar ingen roll åt vilket håll, bara du vänder personen mot dig.Gör så här för att lägga en person i stabilt sidoläge: Lägg personen på rygg. Stå på knä vid sidan av personen. Lägg armen närmast dig rakt ut och böjd uppåt.Lägg den andra armen över bröstet. Böj det bortre benet.Ta tag i personens skuldra och tryck ner knäet på det böjda benet. Personen rullar då över så att det böjda knäet bildar nästan en rät vinkel.

Så här går hjärt-lungräddning HLR till, Innan man börjar ge HLR hjärt-lungräddning ska man ringa 112.Se till att personen ligger på rygg, helst på ett hårt underlag, till exempel golvet eller marken. Placera händerna mitt på bröstet och tryck ner bröstkorgen cirka fyra till fem centimeter med raka armar, så kallade bröstkompressioner. Tryck hårt och snabbt. Tryck 30 gånger med en ungefärlig hastighet på 100 gånger per minut.
Växla sedan till att göra inblåsningar med mun mot mun-metoden. Öppna först luftvägen genom att lyfta hakspetsen med två fingrar och böj den medvetslösa personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan. Kläm samtidigt ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret. Ta sedan ett vanligt andetag och låt den egna munnen täcka den medvetslösa personens mun. Blås långsamt och försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Man ska alltid göra 2 inblåsningar efter varandra.
Växla mellan att ge 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar av luft. Fortsätt så tills sjukvårdspersonal kommit till hjälp. Om man tycker att det känns obehagligt att ge mun mot mun- andning kan man lägga en tunnare tygbit, till exempel en näsduk eller en T-shirt, över munnen. Man kan också använda ett speciellt munskydd som finns att köpa på apotek.

Mun mot mun- andning. Om personen slutat andas påbörjas mun mot mun-andning. Man böjer personens huvud bakåt med två fingrar samtidigt som näsan kläms ihop med hjälp av tumme och pekfinger och underkäken lyfts framåt. Man tar ett normalt andetag och blåser in luften långsamt och försiktigt under cirka en sekund. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig. Man ska alltid göra två inblåsningar efter varandra. Det är ansträngande att ge HLR hjärt-lungräddning HLR. Därför är det bra om man är flera som hjälps åt. I så fall kan man byta av efter ungefär två minuters behandling. Om man vet vilken tid hjärtstoppet inträffade är det bra att lägga det på minnet och berätta det för sjukvårdspersonalen när ambulansen kommer. Sjukvårdspersonalen vill även veta hur länge man hållit på med HLR hjärt-lungräddning. Man ska fortsätta med hjärt-lungräddning HLR så länge man orkar, tills personen andas och har puls igen eller någon annan tar över.

Om personen börjar andas. Det är viktigt att fortsätta med HLR hjärt-lungräddningen tills sjukvårdspersonal kan ta över. Enbart HLR hjärt-lungräddning startar oftast inte hjärtat. Men ibland kan den medvetslöse vakna till liv och börja andas under tiden man ger hjärt-lungräddning och då ska man inte fortsätta. Om personen börjar andas, röra på sig, tittar upp eller hostar ska du avbryta härt-lungräddningen HLR. Enstaka andetag, suckar, stönanden eller väsande ljud kan vara en reflex och inte normal andning. Att kontrollera andningen under hjärt-lungräddning HLR stjäl tid och kan påverka den medvetslöses chans till överlevnad, fortsätt därför utan avbrott tills sjukvårdspersonal är på plats eller den medvetslöse vaknar till liv.

Hjärtstartare utanför sjukhus. I dag finns lättanvända, halvautomatiska hjärtstartare på flera platser utanför sjukhusen. De kan användas av vem som helst och kräver inga medicinska förkunskaper. Apparaten ger röstinstruktioner som är enkla att följa. Den kan själv läsa av om den medvetslösa personen har hjärtstopp eller inte. Det är bara vid hjärtstopp som den fungerar att använda. Eftersom man är medvetslös om man behöver få hjärt-lungräddning, upplever man inget obehag av själva behandlingen. När man däremot har vaknat upp kan vetskapen om att man varit så allvarligt sjuk sätta sina spår. Därför kan man, som en del i rehabiliteringen efter ett hjärtstopp, behöva hjälp att bearbeta det man varit med om.Om man har tagit hand om någon som varit medvetslös och fått ge hjärt-lungräddning, kan man också behöva någon att prata med efter sin hjälpinsats. ICE – telefonnumret till anhörig i mobiltelefonen För att göra det lättare för sjukvårdspersonal att komma i kontakt med anhöriga om man skulle råka ut för någonting, kan man lägga in förkortningen ICE och ett telefonnummer i mobiltelefonen. ICE står för engelskans ”In Case of Emergency”, som betyder ”vid en nödsituation”. Det används numera internationellt.
Man skriver först in ICE och sedan namnet på en kontaktperson i mobiltelefonens telefonbok. När man lägger in telefonnumret kan man börja med plustecken och sedan det svenska utlandsprefixet 46. Då fungerar numret i vilket land man än befinner sig i.

Förhållandet mellan kompressioner och inblåsningar standardiserades till 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Detta gäller alla åldersgrupper. Tekniken varierar dock lite beroende på storleken på den som HLR ska utföras på.
Man tog bort pulskontrollen, då HLR även kan utföras när det endast handlar om ett andningsstopp. Den stora vinsten var dock att man ansåg att fler personer skulle våga göra HLR. Forskning har visat att en lekman inte korrekt kan hitta en puls i närmare 40 procent av fallen, samt missar i 10% procent av fallen att det saknas en puls. Man tog även bort det alternativet där man endast utför mun-till-mun metoden, där nu HLR görs.
Om endast HLR används så är chansen för återhämtning väldigt liten. De som återhämtar sig utvecklar ofta komplikationer så som permanenta hjärnskador eller skador på hjärtat. Resultaten varierar, men de flesta organisationer hävdar att endast HLR räddar inte liv, det upprätthåller endast livsfunktionerna i väntan på hjärtstartare och annan akutsjukvård. Studier har visat att HLR följt av hjärtstartsbehandling inom 3-5 minuter ökar överlevnaden markant.

HLR Första hjälpen i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuder ett flertal HLR utbildningar enligt branschorganisationen svenska HLR rådets riktlinjer. Välj mellan vuxen-HLR, barn-HLR (livräddande första hjälpen till barn), D-HLR (HLR med fokus på hjärtstartare). En utbildning i HLR innehåller mycket praktisk träning för att träna in korrekt HLR teknik inför ett skarpt läge. Alla utbildningar innehåller livräddande första hjälpen, luftvägsstopp och stabilt sidoläge.

Skulle ni vilja komplettera med en första hjälpen labc kurs går detta även bra. Vill du själv bli HLR instruktör och utbilda andra i HLR erbjuder vi även kursen vuxen- HLR instruktörsutbildning med hjärtstartare. Våra HLR instruktörsutbildningar sker även dem enligt branschorganisationen svenska HLR rådets riktlinjer och innebär att du blir certifierad HLR instruktör och i din tur kan registrera andra. Som certifierad HLR eller D-HLR instruktör kommer du kunna registrera dina utbildningar hos svenska HLR rådet.

HLR - Hjärt-lungräddning - D-HLR - Hjärtochlungräddning - HLR - Utbildningar för att Rädda Liv