Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning
  i Sverige - Kurser och erfarenhet sedan 1993


   - Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen


 

- Första Hjälpen L-ABC - Vuxen HLR, Hjärtochlungräddning
- Första Hjälpen L-ABC >>
- HLR - Vuxen HLR - Hjärtlungräddning >>
- D-HLR – HLR med hjärtstartare/defibrillator >>
- Barnolycksfall – Barn HLR för barnomsorgen, föräldragrupper osv >>
- Barn & Ungdomsolycksfall – HLR för skolor >>Första Hjälpen L-ABC & Vuxen HLR

Denna utbildning i Akut omhändertagande riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar, organisationer m.fl.

I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen & HLR då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap, handlingsberedskap och trygghet och följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7 Första hjälpen

Utbildningen i Första Hjälpen L-abc & HLR, Hjärtlungräddning tar ca 3-4 timmar och innehåller teori med praktiska övningar på riktiga träningsdockor, lägga förband osv. Det är även möjligt vid önskemål att lägga in en kort förevisning av hjärtstartare.Varje deltagare får en affisch/handlingsplan, plånbokskort, intyg osv. Lärarna som utför Första Hjälpen & HLR utbildningen är certifierade HLR instruktörer med erfarenhet från akutsjukvård, ambulans osv.

Några exempel på avsnitt i kursen Första Hjälpen LABC (andning,blödning,chock) & HLR, Hjärtlungräddning. Innehåll och önskemål anpassas efter varje arbetsplats.
 • Akut omhändertagande
 • Kontroll av medvetande,andning och puls
 • Heimlich manöver, åtgärder vid andningsstopp
 • Mun till munandning
 • Stabilt sidoläge
 • Akuta sjukdomar ex.astma, allergiska reaktioner, diabetes, epilepsi/kramper, hjärtinfarkt, stroke osv
 • Blödningar, sår, klämskador
 • Brännskador
 • Cirkulationssvikt
 • Fallolyckor, nack, ryggskador
 • Förbandsteknik
 • Hjärtstopp
 • Luftvägsstopp
 • Ögonskador
 • Förevisning av hjärtstartare

För mer information om våra utbildningar:
- Maila oss på info@forstahjalpen.se
- För samtliga kontaktuppgifter, klicka här >>

För att gå en kurs för enskilda, klicka här >>

Skriv ut informationsblad >>

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige Lantgårdsv. 68,  192 74 Sollentuna, mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se