Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning
  i Sverige - Kurser och erfarenhet sedan 1993


   - Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen


 

- Första Hjälpen L-ABC - Vuxen HLR, Hjärtochlungräddning
- Första Hjälpen L-ABC >>
- HLR - Vuxen HLR - Hjärtlungräddning >>
- D-HLR – HLR med hjärtstartare/defibrillator >>
- Barnolycksfall – Barn HLR för barnomsorgen, föräldragrupper osv
- Barn & Ungdomsolycksfall – HLR för skolorBarnolycksfall / Ungdomsolycksfall, Barn-HLR

Barnolycksfall och Barn-HLR är en utbildning i akut omhändertagande och akutsjukvård som riktar sig till alla som har barn omkring sig tex en personalgrupp inom skola, förskola eller övrig barnomsorg, barnvakter, föräldrar, mor-farföräldrar.

Barnsäkerhet & Första Hjälpen är kunskaper i hur man förhindrar och omhändertar akuta skador i olika åldersgrupper. För förskolan har vi valt att kalla det Barnolycksfall eller Barnsäkerhet. För skolan kallar vi det Barnolycksfall & Ungdomsolycksfall eftersom det även berör äldre barn och ungdomar.

I den här utbildningen i barnolycksfall, akut omhändertagande, livräddande första hjälpen och hlr för barn lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande åtgärder då barn tex drabbats av plötsligt andningsstopp eller råkar ut för en olycka. Barnolycksfall och Första Hjälpen innefattar alla skador och risker som våra barn och ungdomar utsätts för under dagen på förskolan, skolan och under aktiviteter i och utanför hemmet .

Kursen i barnolycksfall innehåller L-ABC (andning, blödning, chock) och Hjärtlungräddning HLR. Vi tar även upp övriga avsnitt i barnolycksfall och första hjälpen beroende på utbildningstiden som att sätta i halsen, allergier, brännskador, diabetes drunkning, epilepsi, fallolyckor, förgiftningar, hjärnskakning, klämskador, kramper, krupp, sårskador osv. Första Hjälpen utbildningen kan anpassas efter deltagarnas önskemål och de risker man har på hemmaplan.

Barnolycksfall / Ungdomsolycksfall & Barn HLR är en utbildning som tar ca 3-4 timmar och innehåller teori med praktiska övningar på riktiga barndockor i åldrarna baby, förskole och skolbarn.

barnsäkerhet_bild    barnolycksfall    barnsäkerhet_bild

Varje deltagare får kompendium med barns risker, intyg, plånbokskort med bilder och en affisch. Lärarna som utför utbildning i Barnolycksfall / ungdomsolycksfall & Barn HLR är certifierade HLR instruktörer med erfarenhet som tex barnsjuksköterskor, från akutsjukvård, ambulans osv. Speciellt i denna utbildning i Barnolycksfall, Första Hjälpen och HLR krävs det att instruktören har kunskaper och erfarenhet av barns & ungdomars risker och sjukdomar.

Några exempel på avsnitt som finns tillgängliga i kursen Barnolycksfall / Ungdomsolycksfall & Barn-HLR. Innehåll och önskemål anpassas efter de risker man har.
 • Barn HLR vid tex medvetslöshet, slutar andas eller sätter i halsen
 • Allergiska reaktioner
 • Blödningar
 • Brännskador
 • Drunkning
 • Fallskador
 • Förgiftningar
 • Fallolyckor, hjärnskakning
 • Förband
 • Hastigt insjuknande tex kramper, krupp, epilepsi, diabetes osv
 • Klämskador
 • Kvävning
 • Kylskador
 • Ormbett
 • Skallskador
 • Sårskador
 • Tandskador
 • Ögonskador

För mer information om våra utbildningar:
- Maila oss på info@forstahjalpen.se
- För samtliga kontaktuppgifter, klicka här >>

För att gå en kurs för enskilda, klicka här >>

Skriv ut informationsblad >>Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige Lantgårdsv. 68,  192 74 Sollentuna, mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se