Första_Hjälpen_logo
Startsidan

Våra Första Hjälpen &
HLR kurser


Varför ska ni välja oss?

Våra HLR instruktörer

Vilka har vi utbildat
i Första Hjälpen & Hlr


Handlingsplaner & Intyg

Länkar

Kontakta ossPris hjärtstartare 9995:-
Utbildning i Första Hjälpen
Labc, HLR & Hjärtstartare.
Vuxenolycksfall för företag,
arbetsplatser privat och
offentlig verksamhet m.fl.
Klicka här >>
Kontakta oss för priser, info@forstahjalpen.se
Barnolycksfall L-abc samt
Första Hjälpen & HLR.
Barnsäkerhet & ungdoms-
olycksfall för förskolor,
skolor, barnvaktsföretag
m.fl. Klicka här >>Företagspresentation om oss och våra HLR & Första Hjälpen kurser
Företagspresentation
om oss och våra HLR &
Första Hjälpen kurser
>>Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen
Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning ser till att arbetsplatser, företag och offentlig verksamhet får sjukvårdsutbildning i Första Hjälpen L-abc, D-hlr med hjärtstartare & Hjärt-lung-räddning HLR. Personal på skolor och förskolor erbjuds kurser i Barn HLR & Förstahjälpen för barn. Barnsäkerhet för en säker barnomsorg.

HLR är förkortning för Hjärtlungräddning och L-abc i Första Hjälpen är förkortning för Lägesbedömning, Andning, Blödning, Chock. Första Hjälpen innehåller olika riskavsnitt och D-HLR är HLR med hjärtstartare. Alla utbildningar varvar teori med praktiska övningar.

Organisationen Barnsäkerhet och Första Hjälpen Utbildning är ett nätverk av sjukvårdspersonal och Hlr instruktörer på olika platser i Sverige som sedan 1993 arbetar med kurser och utbildningar i Första Hjälpen, LABC, Hjärtlungräddning, HLR, Barnolycksfall, Barnsäkerhet, D-hlr med hjärtstartare. Första Hjälpen & HLR varvas med praktik, teori och film.

Första hjälpen  Vi hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten hos den enskilde individen och på arbetsplatsen främst i Stockholm, Skåne och Västra Götalands Län. Vårt utbildningsprogram följer Arbetsmiljöverkets anvisningar om Akut omhändertagande med kunskaper i Förstahjälpen L-abc, Barnolycksfall, Hjärt- och lungräddning, Hjärtstartare, Barnsäkerhet och HLR som omfattas av Arbetsmiljölagen.

Saknar du information på hemsidan eller har frågor kring Första Hjälpen, Hlr, Hjärt och Lungräddning, Barnolycksfall, Barnsäkerhet eller Hjärtstartare, tveka inte att kontakta oss:

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   E-post: info@forstahjalpen.se