Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen


Allmänt Referenser
Företag
Allmänt Referenser
Skola & Barnomsorg

Referenser Offentlig verksamhet, myndigheter, föreningar & organisationer

Kontakta oss om ni önskar mer utförlig information kring våra referenser!

Första_Hjälpen  ABF Malmö
   (Kurser April 2013 i Första Hjälpen,
   HLR med hjärtstartare samt inköp
   av hjärtstartare för Skånekontoren)
   www.abf.se

HLR  AD Assistans Enskede Handikapp-
   omsorg
   (Kurs för enskilda Stockholm Mars
   i Första Hjälpen L-abc)

HLR  Adena Personlig Assistans Solna
   (Utbildning Nov 2011 i luftvägsstopp,
   förbandsteknik, fallskador, klämskador,
   HLR, Hjärtlungräddning)
   www.adena-assistans.se

HLR  Akademisk Omtanke Sävedalen Göteborg
   (Öppen utbildning Okt 2011, Feb + Mars
   2012 i Barn & Ungdomsolycksfall & L-abc)
   www.akademiskomtanke.se

HLR  Alingsås kommun Socialförvaltningen
   (Kurs November 2015 i Hjärt-lung-räddning,
   första hjälpen labc)

HLR  Alma Folkhögskola, Årsta Liljeholmen
   (Kurs Nov+Dec 2010 i Första
   Hjälpen & HLR)

HLR  Almi Företagspartner Statligt ägt
   (Kurs Mars 2015 i Första hjälpen & HLR)

HLR_listpunkt  Amemus i Jonsberg Bettna, alkohol &
   & drogproblematik
   (Enskild kurs Stockholm Nov 2012 i Första hjälpen,
   hastigt insjuknande, fallskador, skärskador, HLR

HLR_listpunkt  Andys Lekland Malmö
   (Utbildning Nov 2011 i fallskador, Första Hjälpen,
   barnsäkerhet, klämskador, förband

HLR  Annelie Erikssons Familjedaghem Skärholmen
   (Kurs April 2015 i Första hjälpen, Luftvägsstopp, HLR)

HLR  Apona personlig assistans Lidingö
   (Kurs Mars 2014 i HLR, luftvägsstopp,
   fallskador, klämskador, skallskador, stroke)

HLR  Apoteket Farmaci, Malmö
   (Utbildning i Hjärtlungräddning & L-abc)

HLR_listpunkt  Arbetsförmedlingen

HLR  Arbetsmiljöverket Distrikt Stockholm
   (Utbildning i Hjärtlungräddning
   HLR)
   www.av.se

HLR  Arkeologikonsult Upplands Väsby
   (Kurs Mars 2011 i HLR & L-abc Första
   hjälpen)
   www.arkeologikonsult.se

HLR  Aspuddsparken Djur & Kul
   (Öppen kurs Stockholm Jan 2012 i Barnolycksfall,
   HLR, fallskador, förgiftningar)
   www.aspuddsparken.se

HLR_listpunkt  Ashtanga Yogashala Göteborg
   (Kurs Juni 2017 i Första Hjälpen & HLR)

HLR  Assali Assistans Södertälje
   (Kurs Maj 2012 i Första Hjälpen & HLR)
   www.assaliassistans.se

HLR  Assistansporten, A-Porten Tyresö
   (Utbildning April 2015 i HLR, luftvägsstopp,
   akuta sjukdomar)

HLR_listpunkt  Assistans Respekten AB Kristianstad
    Kurs April 2011 i Första Hjälpen & HLR

HLR_listpunkt  Astma & Allergiförbundet

Första_Hjälpen  Atlas Assistans
   (Utbildning Juni 2013 i HLR, Fallskador, luftvägsstopp,
   hastigt insjuknande)
   www.atlasassistans.se

HLR  Atlas Copco Veteranklubb Älta
   (Utbildning Jan 2015 i Första Hjälpen Labc,
   HLR samt förevisning av hjärtstartare)

HLR  Attendo Care Personlig assistans,
   Stockholm
   (Utbildning April 2010 i Första
   Hjälpen & HLR)
   www.attendo.se

HLR  Attendo LSS, Stockholm
   (Instruktörsutbildning Nov 2010
   i vuxen basal HLR)
HLR

HLR_listpunkt  Autismcenter Syd, Nord, Vux,
   Klara Mera

HLR_listpunkt  Bambi Korttidshem
   www.bambi.se

HLR  Banverket Produktion Öst
HLR_listpunkt   (Utbildning i Första Hjälpen)

HLR_listpunkt  Banverket Projektering

HLR  Barbro Rundqvist Assistans Stockholm
   (Kurs April 2011 i HLR, luftvägsstopp,
   andningsstopp)

HLR_listpunkt  Barnomsorgs & Utbildningsförvalt-
   ningen Mölndal stad, Göteborg

HLR_listpunkt  Barnens Ö Kolloverksamhet
   www.stbd.se

HLR_listpunkt  Behandlingsmottagningen HANS,
   Haninge

HLR_listpunkt  Betlehemskyrkans Missions-
   församling Göteborg

HLR_listpunkt  Betlehemskyrkan Göteborg

HLR  Biologiska Yrkeshögskolan, Skara
   (Utbildning i Barn &
   Ungdomsolycksfall)
   www.bys.nu

HLR  Birgitta de Forest Barnvaktsförmedling Sollentuna
   (Kurs för enskilda Juni 2011 i Barnsäkerhet
    & HLR)

Första_Hjälpen_listpunkt  Blackebergs Familjecenter

HLR_listpunkt  Borlänge kommun Fagersta

HLR  Botkyrka Folkhögskola
   (Utbildning Nov 2010 i Första
   Hjälpen & HLR)
   www.folkbildning.net

HLR_listpunkt  Botkyrka Församling, Svenska
   Kyrkan Tumba

HLR_listpunkt  Botkyrka Ridsällskap

HLR_listpunkt  Botkyrka Kommun

HLR_listpunkt  Botkyrka kommun, Social-
   bidragsenheten
   (Utbildning i Första Hjälpen & HLR)
   www.botkyrka.se

HLR  Botkyrka Kyrkogårdsförvaltning Tumba
   (Utbildning Juni 2011 i Hjärtlungräddning,
   luftvägsstopp, L-abc)
   www.svenskakyrkan.se

HLR_listpunkt  Botkyrka Vuxenutbildning

HLR_listpunkt  BOU Assistent Malmö

HLR_listpunkt  Bromma Kyrka Förskolan Skattkistan
   Bromma
   (Kurs Aug 2017 i Barnsäkerhet &
   Barn HLR)

HLR_listpunkt  Bromma Stadsdelsförvaltning Enheten
   för personligt stöd, Socialtjänst & Fritid
   (Kurs April 2017 i Första Hjälpen, HLR,
   Hastigt insjuknande, förevisning hjärtstartare)

HLR  Brottsförebyggande Rådet
   (Kurs Mars 2011 i HLR Första hjälpen L-abc)
   www.bra.se

HLR  Brukarkooperativet JAG Service AB
   (Kurs April 2013 i Första hjälpen, fallskador,
   klämskador, stroke, HLR, hjärt-lung-räddning)
   www.jag.se

HLR  Brukarkooperativet JAG Servicebolaget
   (Kurs Okt 2013 i HLR, Första Hjälpen,
   livräddning)

HLR_listpunkt  Brännkyrka församling, Älvsjö

HLR_listpunkt  Bränninge Korttidshem, Skarpnäck

HLR  BUP Barn & ungdomspsykiatri Stockholm
   (Utbildning September 2014 i HLR, luftvägsstopp,
   akuta sjukdomar,labc)

HLR  BUP Jakobsberg
   (Utbildning Nov 2014 i Första hjälpen & HLR)

HLR  BVC Barnavårdscentralen Björken Johanneshov
   (Utbildning Okt 2014 i Hjärt-lung-räddning
   & Första hjälpen LABC)

HLR_listpunkt  Carema Orkiden Stockholm
   (Öppen Utbildning Stockholm April 2012 i Första
   Hjälpen & HLR, hjärtlungräddning, luftvägsstopp)

HLR_listpunkt  Carema Äldreomsorg Stockholm

HLR_listpunkt  Carema Specialist vård Stockholm

HLR_listpunkt  Centrum för arbete & studier,
   Värmdö Kommun

HLR_listpunkt  Centrummottagningen Solna

HLR  Chalmers Tekniska Högskola Göteborg
   (Kurs Oktober 2015 i Första hjälpen & HLR)

HLR  Curera Sockenhälsan Farsta företagshälsovård,
   hälsokontroller
   (Utbildning Dec 2011 i Förstahjälpen, HLR,
   hastigt insjuknande)

HLR  Daglig verksamhet Omsorgen,
   Nacka kommun
   (Utbildning Mars 2010 i Första
   Hjälpen L-abc & HLR)

HLR  Dahrnegruppen Assistans Nacka
   (Kurs Maj 2017 i Första Hjälpen &
   Hjärt-Lung-Räddning)

HLR  Dansalliansen Nacka
   (Utbildning Juni 2014 i Första Hjälpen, hjärt-lung-
   räddning, fallskador, klämskador, stukningar)

HLR_listpunkt  Djurgårdens Innebandy
   (Utbildning i Första Hjälpen)
   www.difinnebandy.net

HLR_listpunkt  Duvbo skolenhet, Sundbyberg

HLR_listpunkt  Edsätra Äldreboende Skärholmen
   (Utbildning i Första Hjälpen)
   www.edsatra.se

HLR  Ekebylunds Behandlingshem Skånela
   (Utbildning i Första Hjälpen
   Labc & HLR )

HLR  Eken Sociala Stödresurser, Nacka
   kommun
    (Utbildning Mars 2010 i HLR & Labc)

HLR  Ekoäventyr
   (Utbildning i Första Hjälpen &
   Hjärtlungräddning HLR)
   www.ekoturism.org

Första_Hjälpen_listpunkt  Ektorps Dagverksamhet, Nacka

HLR  Emmaus Björkå Biståndsverksamhet Göteborg
   (Utbildning Nov 2014 i Första hjälpen Labc & HLR)

Första_Hjälpen  Enskede-Årsta Församling
   (Utbildning Februari 2013 i HLR, Första hjälpen och
   Barn & Ungdomsolycksfall)
   www.svenskakyrkan.se

HLR  Eskilstuna kommun Resursenheten
   Barn & utbildningsförvaltningen
   (Kurser Juni 2010 i Barnsäkerhet &
   Första Hjälpen L-abc)
   www.eskilstuna.se

HLR  Erikshjälpen Second Hand Butiker
   (Utbildning Feb 2012 i Hjärtlungräddning,
   hastigt insjuknande, epilepsi, kramper, L-abc)
   www.erikshjalpen.com
   www.secondhand.nu

HLR_listpunkt  Eslövs kommun Barn & Ungdom

HLR  Essinge församling
   (Utbildning Sept 2011 i Första hjälpen Barn &
   barn HLR)
   www.svenskakyrkan.se

HLR_listpunkt  Familjecentrum Enskede-Årsta Stadsdel
   (Kurs April 2013 i HLR ,livräddning, akut
   omhändertagande, Första hjälpen risker)

HLR_listpunkt  Familjepoolen Sollentuna
   (Utbildning Maj 2013 i HLR & Första Hjälpen)

HLR_listpunkt  Farsta Dagligverksamhet

HLR  Farsta församling Svenska kyrkan
   (Kurs Mars 2013 i HLR, hjärtlungräddning, första
   Hjälpen LABC risker)
   www.svenskakyrkan.se

Första_Hjälpen_listpunkt  Farsta Stadsdelsförvaltning
   Handikappstödet

HLR_listpunkt  Fittjabadet Botkyrka Tumba

HLR_listpunkt  Flygvapenregion ÖST Flygvapenfrivilliga Stockholm
   (Leverans Oktober 2013 av övningsdockor för
   HLR kurser)

HLR_listpunkt  Folktandvården Täby Centrum

HLR_listpunkt  Formas

HLR_listpunkt  Forskningsrådet för miljö, näring
   & samhällsbyggnad

HLR_listpunkt  Forster KBT Psykologer Enskede
   (Öppen utbildning Stockholm April 2012 i Barn-
   olycksfall, barn-HLR, fallskador, andningstopp)

HLR_listpunkt  Fortifikationsverket

HLR  Fortum Värme
   (Kurs Feb 2011 i Hjärtlungräddning & L-abc
   www.fortum.com

HLR  Friskis & Svettis
   (Utbildning i Första Hjälpen &
   Hjärtlungräddning)
   www.friskissvettis.se

HLR_listpunkt  Fritidsförvaltningen Solna Stad

HLR_listpunkt  Fruängens förskoleområde, Hägersten

HLR_listpunkt  Fryshuset Gymnasium Stockholm
   (Öppen Utbildning Stockholm April 2012 i HLR,
   fallskador, klämskador, luftvägsstopp, L-abc)

HLR  Fryshuset Lugna Gatan Stockholm
   (Utbildning Mars 2015 i Hjärt-lung-räddning,
   första hjälpen labc, förevisning hjärtstartare)

HLR_listpunkt  Frälsningsarmén

HLR  Frölunda Hockey Club Göteborg
   (Utbildning i Första hjälpen & HLR)
   www.frolundaindians.com

HLR_listpunkt  Frösunda Omsorg
   (Utbildning December 2016 i Första Hjälpen
   LABC, Akuta sjukdomar, förevisning hjärtstartare)

HLR_listpunkt  Frösunda Omsorg Stockholm
   (Kurs Januari 2017 i Första Hjälpen & HLR)

HLR  Fäladsgården Lund
   (Utbildning i Första Hjälpen & HLR)

HLR_listpunkt  Förbundet Unga Forskare

HLR_listpunkt  Föreningen Hillel

HLR  Föreningen Lugnet, Munsö
   (Utbildning Maj 2010 i Första Hjälpen
   & HLR)

HLR  Försvarshögskolan
   (Utbildning Maj 2010, Dec 2011, Feb 2013 i Första
   Hjälpen Labc, HLR hjärtlungräddning, luftvägsstopp,
   hastigt insjuknande, HLR kramper)
   www.fhs.se

HLR_listpunkt  Försäkringskassan

HLR_listpunkt  GKS Bistånd & Entreprenad Göteborgs Kyrkliga
   Stadsmission
   (Utbildningar Maj+Juni 2012 i Hjärtlungräddning,
   HLR, Förstahjälpen, skallskador, förgiftningar)

HLR_listpunkt  Glöstorpskyrkan i Tuve Församling,
   Göteborg

HLR  Gröndals Kyrka Svenska Kyrkan i Hägersten
   (Kurs Juni 2013 i Första Hjälpen risker,
   HLR, mun-till-mun andning, stabilt sidoläge)

HLR_listpunkt  Gålö Stugby

HLR_listpunkt  Gävledala Företagshälsa

HLR  Göta Studentkår Göteborgs Universitet
   (Kurs Mars 2011 i HLR & Första Hjälpen L-abc)

HLR_listpunkt  Göteborg & Co

HLR_listpunkt  Göteborgs Konstskola
   (Kurs December 2016 i Första Hjälpen Labc & HLR)

HLR_listpunkt  Göteborgs stad Lärjedalen stadsdel

HLR_listpunkt  Göteborgs Universitet
   (Utbildning Februari 2013 i HLR, L-abc, första hjälpen
   risker samt hjärtstartare)

HLR  Habilitering & Hälsa Forum Funktionshinder
   Stockholms Läns sjukvårdsområde
   (Utbildning September Första Hjälpen LABC
    hjärt-lung-räddning, luftvägsstopp, akuta sjukdomar)

HLR  Hadicare Vård & Omsorg Malmö
   (Kurs Aug 2017 i Första Hjälpen,
   fallskador, Luftvägsstopp, HLR)

HLR  Hagabergs Folkhögskola, Södertälje
   (Leverans av hjärtstartare April 2013)
   www.hagaberg.fhsk.se

HLR  Hagnäs Omsorg Järna
   (Kurs April 2014 i Första Hjälpen, luftvägsstopp,
   HLR, fallskador, klämskador)

HLR_listpunkt  Hagsätra Kvinnoklinik

HLR_listpunkt  Haluxa Bohushälsan Göteborg

HLR  Hammarby Församling Upplands Väsby
   (Kurs Jan 2008 + April 2011 i Första
    Hjälpen L-abc & HLR)
   www.svenskakyrkan.se

HLR  Handelsanställdas Förbund Stockholm
   (Utbildning Nov 2011 i Hjärtlungräddning
   & Första hjälpen labc)
   www.handels.se

HLR_listpunkt  Handikappförvaltningen Göteborg
   Utbildning i Hjärtlungräddning &
   L-abc

HLR_listpunkt  Handikapp & Habilitering,
   Stockholms Produktionsområde

HLR_listpunkt  Handikappomsorgen Härryda
   kommun, Mölnlycke

HLR_listpunkt  Haninge kommun särskilt stöd

HLR_listpunkt  Haninges Eko Barn Familjedaghem
   (kurs April 2013 i Barnsäkerhet, barn HLR,
   första hjälpen för barn)

HLR_listpunkt  Hanna Mottagningen, Haninge
   Kommun

HLR_listpunkt  HD - Högsta Domstolen

HLR_listpunkt  Hela Människan missbrukarvård
   & natthärbärge

HLR  Hela Sveriges Assistans AB
   (Kurs för enskilda Mars + Maj 2011 i HLR
   L-abc, fallskador, blödningar)
   www.hsaab.se

HLR  Helsingborgs SOK Orientering & skidor
   (Utbildning Okt 2010 i
   Hjärtlungräddning & HLR)
HLR

HLR  Helsingborgs Skidor & Orientering
   (Utbildning Juni 2011 i Hjärtlungräddning &
   L-abc samt Juli 2011 inköp av hjärtstartare )

HLR_listpunkt  Hemassistans i Varberg

HLR  Home´s Hemtjänst och omsorg
   i Stockholm
   (Utbildning i Första hjälpen & HLR)
   www.homesab.se

HLR  Horsemark Onsala Hästsport
   (Utbildning för enskilda Göteborg Maj 2011
   i HLR, Första Hjälpen, fallskador)

HLR_listpunkt  Hovrätten för Västra Sverige

HLR_listpunkt  Hovrätten över Skåne & Blekinge

HLR  Huddinge kommun Barn & Utbildnings-
   förvalningen Tekniska kontoret Dagbarnvårdare
   (Utbildning Nov+Dec 2007, Okt 2011, Feb+Mars
   2012, Maj 2012 i Barnolycksfall, barn HLR,
   fallskador, förgiftningar)
   www.huddinge.se

HLR  Huddinge kommun Socialkontoret, Mobila teamet osv
   (Utbildning Mars 2012 i Hjärtochlungräddning
   luftvägsstopp,hastigt insjuknande, L-abc)

HLR  Huddinge kommun Social & äldre omsorgs-
   förvaltningen (SÄF)
   (Utbildning Februari + Mars 2013 i Första Hjälpen
   L-abc, HLR, epilepsi, kramper, fallskador, huvudskador,
   klämskador)

HLR  Huddinge kommun Social & äldreomsorgs-
   förvaltningen Socialpsykiatri
   (Kurser Dec 2013 i Luftvägsstopp, HLR,
   fallskador, skärskador, skallskador)

HLR  Human Touch Personlig Assistans Karlskrona
   (Inköp av övningsdockor Dec 2011 för
   HLR träning)

HLR  Humana Akademin Stockholm
   (Utbildning Feb 2012 i Hjärtlungräddning,
   hastigt insjuknande, epilepsi, kramper, L-abc)
   www.erikshjalpen.com
   www.secondhand.nu

HLR  Humana Assistans Örebro
   (Utbildning Jan 2015 i Första hjälpen
    & Hjärt-lung-räddning)

HLR  Humana Assistans Göteborg
   (Utbildning Mars 2015 i Hjärt-Lung-Räddning,
   Första hjälpen Labc, fallskador, klämskador)

Första_Hjälpen_listpunkt  Husbybadet

Första_Hjälpen_listpunkt  Huvudvärkskliniken

Första_Hjälpen_listpunkt  Hyresgästföreningen

Första_Hjälpen_listpunkt  Hågelbyparken, Botkyrka

HLR_listpunkt  Hägerstens Stadsdelsförvaltning

HLR_listpunkt  Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning
   Social omsorg & assistansenheten
   (Kurs Juni 2016 i HLR, första hjälpen,
   fallskador, luftvägsstopp)

HLR_listpunkt  Häggviks Barn & Ungdomsboende,
   Sollentuna

HLR  Hälsan & Arbetslivet företagshälsovård
   Göteborg
   (Inköp av övningsdockor Okt 2010 + Instruktörs-
   utbildning basal vuxen HLR Feb 2011)
HLR

HLR  Härryda kommun Funktionshinder
   (Kurs Dec 2013 i Första Hjälpen
   labc, HLR, luftvägsstopp)

HLR_listpunkt  Hässelby-Vällingby
   Stadsdelsförvaltning

HLR_listpunkt  Hörselskadades Riksförbund
   (Utbildning Nov 2011 + April 2012 i Första hjälpen
   & Hjärtlungräddning, HLR med hjärtstartare +
   inköp av defibrillatorer

Första_Hjälpen_listpunkt  Idrottsförvaltningen Stockholm Stad

HLR_listpunkt  IGS Assistans Stockholm-Globen

HLR  IHM Business School, Stockholm
   (Utbildning Dec 2010 i HLR & L-abc)
   www.ihm.se

HLR_listpunkt  Informationsstaben Solna Stad

HLR  Inera Nationell E-Hälsa,
   ägda av Landstingen
   (Utbildning Nov 2011 i Förstahjälpen LABC,
   HLR, hjärtlungräddning)
   www.inera.se

HLR_listpunkt  Institutet för framtidsstudier

HLR  Institutet för jordbruk och miljöteknik Uppsala
   (Utbildning September 2011 i Första Hjälpen & HLR)
   www.jti.se

HLR  Internationella Åklagarkammaren
   (Utbildning i Första Hjälpen &
   L-abc)
   www.jarnahalsan.se

HLR  Intrex Personlig Assistans Handen
   (Utbildning Maj 2011 i HLR, Hjärtlungräddning,
   luftvägsstopp)

HLR_listpunkt  Jourhemspoolen Sollentuna
   (Kurs Maj 2013 i HLR & Första Hjälpen)

HLR  Junibacken Sagolekhuset, Stockholm
   (Utbildning i Juni 2010
   i Barnolycksfall, Förstahjälpen & HLR)
   www.junibacken.se

HLR_listpunkt  Järfälla Kyrkliga Samfällighet

HLR  Järfälla församling Svenska Kyrkan
   (Utbildning Januari 2012 i Första hjälpen,
   HLR, skärsår, allergiska reaktioner osv)
   www.svenskakyrkan.se

HLR  Järna hälsan
   (Utbildning i Hjärtlungräddning)

HLR_listpunkt  Kastanjettens korttidshem

HLR_listpunkt  Katarina Församling Stockholm,
   Svenska Kyrkan
   (Kurs April 2017 i Första Hjälpen
   & Hjärtlungräddning)

HLR_listpunkt  Katarinahuset

HLR  KFUM Fryshuset Basket Stockholm
   (Instruktörsutbildning vuxen HLR Januari 2012)
   www.fryshuset.se

HLR  KFUM Söder Fryshuset Lugna Gatan Stockholm
   (Utbildning Okt 2014 i Första hjälpen & Hjärt-
   lung-Räddning)

HLR_listpunkt  Kista Församling

HLR_listpunkt  Kista Stadsdelsförvaltning

HLR  Klätterverket Nacka
   (Utbildning April 2012 i Fallskador, klämskador,
   skärskador, hjärtlungräddning)
   www.klatterverket.se

HLR_listpunkt  Kombo Boendeträning & Korttidshem
   Stockholm

HLR_listpunkt  Kommunalförbundet Norrvatten

HLR_listpunkt  Kompetenscentrum Botkyrka

HLR_listpunkt  Kooperativet Emil Eskilstuna
   (Instruktörsutbildning Sept 2013 i basal vuxen HLR)

HLR  Kooperativet Lila personlig Assistans i Lund
   (Utbildning i Hjärtlungräddning & L-abc)
   www.kooperativetlila.se

HLR_listpunkt  Kortedala Stadsdelsförvaltning,
   Västerlanda, Göteborg

HLR  Kriminalvården Region Stockholm
   (Utbildning i HLR)

HLR  Kriminalvården VO Hall Södertälje
   (Instruktörsutbildning
   Hjärtlungräddning HLR)
   www.kriminalvarden.se

HLR_listpunkt  Kriminalvården VO Österåker
   (Instruktörsutbildning
   Hjärtlungräddning HLR )
   www.kriminalvarden.se

HLR_listpunkt  Kultur & Fritidsförvaltningen Solna Stad

HLR  KTH Arkitekthögskolan Stockholm
   (Utbildning i Första Hjälpen L-abc & HLR)

HLR  Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm
   (Kurs Maj 2014 i Första Hjälpen, HLR,
   förevisning av hjärtstartare)

Första_Hjälpen_listpunkt  Kulturskolan Johanneshov

HLR_listpunkt  Kungl. Biblioteket Stockholm

HLR_listpunkt  Kungl. Husgerådskammarens
   Visningsavdelning

HLR  Kungl. Musikhögskolan
   (Utbildning Förstahjälpen & HLR)
   www.kmh.se

HLR  Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm
   (Utbildning Okt 2014 i Första Hjälpen Labc,
   HLR samt förevisning av hjärtstartare)

HLR_listpunkt  Kungsholmens stadsdelsförvaltning
   personlig Assistans
   (Utbildning i HLR & L-abc)

HLR_listpunkt  Kungsängen i Nora AB Team Olivia
   (Utbildning Mars 2013 i Första Hjälpen,
   luftvägsstopp, HLR, hjärt-lung-räddning)

HLR_listpunkt  Kustbevakningen Göteborg
   (Kurs Juni 2016 i Första Hjälpen
   & HLR, hjärt-lung-räddning)

HLR_listpunkt  Käppalaförbundet, Lidingö

HLR  Kärnsjukhuset, Skövde
   (Övningsdockor Ok 2010 för
   utbildning i Hjärtlungräddning)
HLR

HLR_listpunkt  Köpings kommun
   (Instruktörsutbildning i vuxen basal HLR
   April 2012

HLR_listpunkt  Labans Korttidshem Uppsala
   (Kurs December 2016 i Första Hjälpen & HLR)

HLR_listpunkt  Landstinget Gävleborg

HLR_listpunkt  Landstingets Habiliteringscenter

HLR_listpunkt  Larmcentralassistent Malmö Stads
   Larmcentral

HLR  Lernia College Stockholm
   (Utbildning Maj 2011 i Hjärtlungräddning
   & LABC)

HLR_listpunkt  Lerums kommun Individ & Familje-
   omsorg Göteborg

HLR_listpunkt  Lida Friluftsgård Botkyrka

Första_Hjälpen_listpunkt  Lidingö Stad Skolhälsovården
   (Instruktörer)

Första_Hjälpen_listpunkt  Lidingö Stad Äldreomsorg

HLR  Lilla Hamringe pedagogisk omsorg
   (Öppen kurs 20 Mars 2012 i Barnolycksfall &,
   barn HLR)
   www.lillahamringe.se

Första_Hjälpen_listpunkt  Linda Trygg Assistans Åkersberga
   (Utbildning Oktober 2013 i Första Hjälpen Labc,
   fallskador, klämskador, epilepsi m.m)

Första_Hjälpen_listpunkt  Lindome Församling, Svenska Kyrkan
   (Kurs Mars 2017 i Första Hjälpen
   HLR & LABC)

HLR  Livsmedelsverket Göteborg
   (Kurs Maj 2012 i Första Hjälpen LABC,
   HLR, luftvägsstopp, förband)
   www.slv.se

HLR  Livrustkammaren Kungliga Slottet
   (Utbildning Nov 2010 i Första Hjälpen
   L-abc & Hjärtlungräddning HLR)
   www.livrustkammaren.se

Första_Hjälpen_listpunkt  Livsmedelsinspektörer Solna Stad

krisstöd_listpunkt  Loftet i Subtopia Alby

krisstöd_listpunkt  Lokala Hyresgästföreningen Vårberg

HLR  Lorcenses assistenter, Solna
   (Utbildning Nov 2010 i
   Hjärtlungräddning & Luftvägsstopp)
HLR

HLR  LSS Assistans Göteborg
   (Kurs Maj 2016 i Fallskador,
   luftvägsstopp, HLR, klämskador)
HLR

krisstöd_listpunkt  Luleå Kommun Arbetsmarknads-
   förvaltningen (Instruktörer)

krisstöd_listpunkt  Lunds kommun Barn & Ungdom

krisstöd_listpunkt  Lunds Kommun Västers RO

krisstöd_listpunkt  Lyran & Fiolens Boende för
   utvecklingsstörda

HLR  Lystra Personlig Assistans Solna
   (Kurs April 2014 i Första hjälpen labc,
   HLR, luftvägsstopp, akuta sjukdomar)

krisstöd_listpunkt  Lärarjouren Stockholm

krisstöd_listpunkt  Lärjedalens Stadsdelsförvaltning

krisstöd_listpunkt  Länkarna

krisstöd_listpunkt  Löwenströmska sjukhuset, Närakuten

HLR  Malins hemtjänst Nynäshamn
   (Kurs Nov 2013 i HLR, fallskador, luftvägs-
   stopp, stabilt sidoläge, svimning, skallskador)

HLR  Malmö Stads Larmcentral
   (Kurs Dec 2010 i Hjärtlungräddning
   HLR)
HLR

krisstöd_listpunkt  Malmö Stadsdel SDF Centrum

HLR  Maria Kyrkan Jakobsberg
   (Kurs Maj 2015 i HLR& LABC)

HLR  Matteus församling
   (Kurs Feb 2014 i HLR & Första Hjälpen
   labc)
   www.matteus.org

krisstöd_listpunkt  Migrationsverket Göteborg

HLR  Migrationsverket, Malmö
   (Utbildning April 2010 i
   Hjärtlungräddning & Labc)
   www.migrationsverket.se

HLR  Medicinsk Röntgen, Stockholm
   (Utbildning Oktober 2010 i
   Hjärtlungräddning & Första Hjälpen)
HLR

HLR_listpunkt  Miljöförvaltningen Botkyrka Kommun
   Tumba

krisstöd_listpunkt  Miljökontoret Solna Stad

HLR_listpunkt  Mimer Assistans Ekerö

krisstöd_listpunkt  MYCA Utbildning Södertälje
   (Kurser Maj 2017 i Barn & Ungdoms-
   olycksfall & Första Hjälpen för barn)

krisstöd_listpunkt  Myndigheten för Skolutveckling

krisstöd_listpunkt  Måltidsenheten Österåkers Kommun

HLR_listpunkt  Mångkulturellt centrum Fittja Gård
   Botkyrka Tumba

krisstöd_listpunkt  Mälarens Hästklinik

krisstöd_listpunkt  Mälarhemsservice Västerås

HLR  Mölndals Stad Skolförvaltningen
   pedagogisk Omsorg
   (Kurs Maj 2017 i Barn & Ungdoms-
   olycksfall & Första Hjälpen LABC)

HLR  Mölndals stad Skolförvaltningen Mölndal
   (Kurser September 2016 i Barn &
   Ungdomsolycksfall)

HLR  Nacka Församling, Svenska Kyrkan
   (Kurs Maj 2017 i Första Hjälpen LABC,
   HLR, Hjärtlungräddning)

HLR  Nacka Kliniken
   (Instruktörsutbildning i HLR)
   www.nackakliniken.se

Första_Hjälpen_listpunkt  Nacka kommun personliga
   assistansenheten
   (Kurs Juni 2017 i Fallskador, hjärtlung-
   räddning, luftvägsstopp, klämskador)

Första_Hjälpen_listpunkt  Nacka Kommuns Träningsskola

HLR  Nacka kommun VSS Omsorgen
   (Utbildning Jan 2011 i Hjärt-
   lungräddning & Första hjälpen L-abc)
   www.nacka.se

HLR  Nannunu barnpassning Göteborg
   (Öppen Utbildning 19 Okt Göteborg i
   Barnolycksfall & L-abc)
   www.nanny.nu

HLR  Nanny24 barnpassning Stockholm
   (Öppen kurs Stockholm Nov 2011 i Barn-HLR,
   fallskador, förgiftningar, sårskador, kramper)

HLR  Naturpedagogisk Omsorg Stockholm
   (Utbildning Maj 2015 i Hjärtolungräddning, LABC risker)

Första_Hjälpen_listpunkt  NBV Stockholms Län

Första_Hjälpen  Neurology Clinic Stockholm
   (Utbildning Augusti 2013 i Hjärt-lung-räddning,
   luftvägsstopp, hastigt insjuknande mm)
   www.neuroclinic.se

Första_Hjälpen_listpunkt  NTF Nationalföreningen för
   trafiksäkerhet

HLR  Noaks Ark Stockholm
   (Kurs Dec 2013 i Första hjälpen, Hjärt-
   lungräddning, luftvägsstopp, hastigt insjuknande)
   www.noaksark.org

HLR  Norges Ambassad Stockholm
   (Utbildning Januari 2012 i Första hjälpen,
   HLR, info hjärtstartare)
   www.mfa.no

HLR  Norlandia Care Vårdboende, Ödåkra
   (Utbildning i Första hjälpen
   L-abc & HLR)
   www.norlandiacare.se

HLR  Nordregio Nordiska Ministerrådet
   (Utbildning Maj 2010 i Första Hjälpen
   & HLR)
   www.nordregio.se

Första_Hjälpen_listpunkt  Norra Rissne skolenhet, Sundbyberg

Första_Hjälpen_listpunkt  Norrenergi

Första_Hjälpen_listpunkt  Norrmalms Stadsdelsförvaltning

Första_Hjälpen_listpunkt  Norrorts Polismyndighet

HLR  Norrtälje Kriminalvårdsanstalt
   (Instruktörsutbildning i HLR)

HLR_listpunkt  Norrvatten

Första_Hjälpen_listpunkt  Nykterhetsrörelsens
   studieförbund

HLR_listpunkt  Nynäs Kajak Nynäshamn
   (Öppen utbildning Stockholm April 2012
   i HLR och L-abc)

Första_Hjälpen_listpunkt  Nynäshamns Kommun social-
   psykiatriska enheten

Första_Hjälpen_listpunkt  Närakuten Löwenströmska sjukhuset

HLR  Odigos Funktionshinder, Eskilstuna
   (Utbildning i Första hjälpen & HLR)
   www.mogard.se

HLR  OC Vård & Sällskap
   (Utbildning i Barnsäkerhet &
   Första Hjälpen)

HLR_listpunkt  OH-Assistans Klagstorp, Skåne
   (Utbildning Okt 2010 & April 2012 i
   Hjärtlungräddning & L-abc

HLR  Olivia personlig assistans Danderyd
   (Utbildning Jan 2014 i HLR, fallskador, kläm-
   skador, akut omhändertagande, stroke mm)
   www.olivia.se

HLR_listpunkt  Omsorgscompagniet i Norden

HLR_listpunkt  Oxie Resursteam förskola/skola Malmö

HLR_listpunkt  Parkteatern Djurgården
   (Kurs Maj 2012 i Labc, HLR, fallskador)

HLR_listpunkt  Pauvres Honteux äldreomsorg

HLR_listpunkt  Polismyndigheten i Stockholms län

HLR_listpunkt  Poängens Gruppboende Sollentuna

HLR  Praktikertjänst Berglunds,
   Tandläkeri, Edsbyn
   (Öppen Utbildning Nov 2010 i
   Första Hjälpen L-abc & HLR)
HLR

HLR  Praktikertjänst Tandläkare
   Strindbergsgatan Stockholm
   (Utbildning Jan 2011 i
   Hjärtlungräddning HLR)
HLR

HLR  Praktikertjänst Tandläkaremottagning
   Södertälje
   (Utbildning i hjärtlungräddning)
    www.ptj.se

HLR  Praktikertjänst Ålstens tandläkarna,
   Ålstensgatan Bromma
   (Utbildning Jan 2011 i
   Hjärtlungräddning HLR)
HLR

HLR_listpunkt  Primärvårdens jourverksamhet
   Enskededalen (instruktörer)

HLR  Privatskolan för hudvård & Spa
   (Kurs i Första hjälpen &
   Hjärtlungräddning)
   www.garm.se

HLR_listpunkt  Psykiatri Nordväst, Stockholms
   Läns Landsting SLSO

HLR_listpunkt  PTK Privattjänstemannakartellen
   www.ptk.se

HLR_listpunkt  Puffa

HLR_listpunkt  Rainbow Sweden Stockholm
   (Kurs April 2012 i Första Hjälpen Labc,
   hastigt insjuknande, Hjärtlungräddning

HLR_listpunkt  Rekryteringsansvarig Malmö Stad

HLR_listpunkt  Resursenheten Vantörs stadsdel

HLR  Resursteamet i Stockholm Bromma
   (Kurs Feb 2014 i HLR, Första Hjälpen,
   Labc, fallolyckor, klämskador, luftvägsstopp)
   www.resursteamet.se

HLR  Ridskolan Stockby Lidingö
   (Kurs Juni 2017 i Fallskador,
    HLR, Första Hjälpen labc)

HLR  Riksarkivet MKC
   (Instruktörsutbildning i
   Hjärtlungräddning)

HLR_listpunkt  Rissnegympan Sundbyberg
   (Utbildning Nov 2011 i HLR, fallskador,
   skallskador, chock, epilepsi

HLR_listpunkt  RFSL Stockholm

HLR  RTFL - Rätt till ett Fullvärdigt Liv
   (Utbildning Nov 2010 i Första Hjälpen
   & HLR)
HLR

HLR_listpunkt  Roslagens Färdtjänst

HLR_listpunkt  Rågsved Fritidsgård

HLR_listpunkt  Råsunda Församling

HLR_listpunkt  Råsunda Handikapp & Habilitering

HLR_listpunkt  Röda Korsets Sjukhem

HLR_listpunkt  S.t Pauligården Svenska Kyrkan
   Göteborg

HLR_listpunkt  SDF Centrum Malmö

HLR_listpunkt  SIS LVM hem Karlsvik Höör
   (Utbildning Mars-December 2016 i HLR,
   LABC, akutsjukdomar)

HLR_listpunkt  SIS LVM hem Lunden Lund
   (Utbildning Mars-December 2016 i HLR,
   LABC, akutsjukdomar)

HLR_listpunkt  SJ

HLR  SMP Svensk Maskinprovning Certifierings Institut
   (Kurs Maj 2012 i Klämskador, fallskador, skärskador,
   hjärt-lungräddning)
   www.smp.nu

HLR_listpunkt  SSE Barn & Utbildning Upplands Väsby

HLR_listpunkt  STIL Omsorg

HLR_listpunkt  Samhällsenhet AME Borlänge
   kommun (Instruktör)

HLR_listpunkt  Salems kommun - ESS-enheten
   för särskilt stöd

HLR_listpunkt  Salems kommun Personlig Assistans
   (Instruktörsutbildning Mars 2012 i basal
   vuxen HLR, hjärtlungräddning

krisstöd_listpunkt  Sabbatsbergsområdet

HLR_listpunkt  Sandys Assistans & Omsorg Göteborg
   (Utbildning Sept 2012 i HLR, hastigt insjuknande,
   epilepsi, astma, klämskador, fallskador

krisstöd_listpunkt  Sensus Studieförbund

krisstöd_listpunkt  Siggebogårdens Servicehus, Lidingö

krisstöd_listpunkt  Sjöberga Gård - Vårdhem för
   demenshandikappade

HLR_listpunkt  Skanova
   (Utbildning Maj 2012 i HLR, brännskador,
   skärskador, klämskador, hjärt-lung-räddning

krisstöd_listpunkt  Skanskvarnsskolans Handikapp
   & habilitering

krisstöd_listpunkt  Skarpnäcks stadsdel Barn & Ungdom

HLR_listpunkt  Skarpnäcks stadsdel
   Äldre & funktionshindrade

HLR  Skatteverket
   (Utbildning i Första Hjälpen &
   Hjärtlungräddning HLR)

krisstöd_listpunkt  Skeppsholmens Folkhögskola,
   Stockholm

HLR  Skepplanda Pastorat Skepplanda
   (Utbildning Mars 2015 i HLR, första
   hjälpen risker, förevisning hjärtstartare)

HLR  Skillinge-Häggvik barn & ungdoms-
   boende Sollentuna
   (Utbildning i Första Hjälpen &
   Hjärtlungräddning)

HLR  Skogskyrkogården Stockholm
   (Utbildning Mars 2010 i Första hjälpen
   & Hjärtlungräddning)

HLR_listpunkt  Skogssällskapets Förvaltning Nyköping
   (Utbildning i Första Hjälpen & HLR)
   www.skogssallskapet.se

krisstöd_listpunkt  Skolhälsan Botkyrka kommun

krisstöd_listpunkt  Skolutveckling

HLR_listpunkt  Sköndals Husläkarmottagning
   (Utbildning Februari 2013 i HLR, hjärtlungräddning,
   fallskador, labc)
   www.skondal.com

HLR_listpunkt  Sköndals kyrka
   (Kurs Mars 2013 i HLR & olika Första hjälpen risker)

krisstöd_listpunkt  Sköntorp Korttidshem Skarpnäck

krisstöd_listpunkt  Skytteholms Idrottsplats, Solna

HLR  Smådjursakuten, Göteborg
   (Utbildning april 2010 i Första Hjälpen
   L-abc & HLR)

HLR  Social Resursförvaltning Boende-
   verksamheten Göteborg
   (Instruktörsutbildning Vuxen HLR Januari 2012)

krisstöd_listpunkt  Socialarbetare för ungdomar Malmö

krisstöd_listpunkt  Socialförvaltningen Boende och behandlingsenheten
   Västberga Hägersten
   (Kurs April 2013 i HLR, andning, livräddning,
   LABC risker)

krisstöd_listpunkt  Socialförvaltningen Botkyrka kommun

krisstöd_listpunkt  Socialförvaltningen Haninge Kommun

HLR  Socialpsykiatriska enheten Neuro & allmän-
   psykiatriska teamen Sollentuna kommun
   (Kurs Okt 2013 i HLR & Första
   hjälpen Labc)

HLR_listpunkt  Socialkontoret Sollentuna kommun
   (Kurs Maj 2013 i HLR & Första Hjälpen)

krisstöd_listpunkt  Socialpsykiatriska Enheten Stödteamet,
   Nynäshamn

HLR_listpunkt  Sollentuna Dagliga verksamhet
   (Utbildning April+Maj 2012 i Första Hjälpen,
   HLR, Epilepsi, fallskador, stroke

HLR_listpunkt  Sollentuna kommun Socialkontor VT 08

HLR  Sollentuna kommun SOLOM
   (Utbildning i Första Hjälpen & HLR)

HLR_listpunkt  Sollentuna Kommuns Barn &
   Ungdomsboende

HLR_listpunkt  Sollentuna Kommuns gruppboende

HLR_listpunkt  Sollentuna kommuns gruppboende
   Poängen

HLR_listpunkt  Solna Stad Kultur & Fritid

HLR_listpunkt  Solna Stad personalstaben

HLR  SPF Tyresö Seniorer
   (Utbildning Okt 2011 i Första Hjälpen,
   Hjärtlungräddning, fallskador, luftvägsstopp)

HLR_listpunkt  Specialpedagogiska Institutet Sigtuna

HLR  Specialpedagogiska Skolmyndigheten
   (Utbildning i Första Hjälpen L-abc)
   www.spsm.se

HLR_listpunkt  Språkcentrum för modersmål och
   minoritetsspråk Stockholm stad

HLR  Spårvägens Tennisklubb
   (Utbildning i Hjärtlungräddning)

HLR_listpunkt  Stadsbyggnads och miljö-
   förvaltningen Sundbybergs stad
   (Utbildning Första Hjälpen & HLR)

HLR_listpunkt  Stadshagsgårdens Korttidsboende

HLR  Staffansbo gruppen, Uppsala
   (Kurs April 2010 i Första Hjälpen
   L-abc & HLR)
   www.staffansbogruppen.se

HLR_listpunkt  Staffanstorps kommun

HLR  Statens Fastighetsverk FO Kungliga Slott
   (Utbildning i Första Hjälpen & HLR
   samt L-abc)
   www.sfv.se

HLR_listpunkt  Statens Institutionsstyrelse

HLR_listpunkt  Statens Institutionsstyrelse Lund
   (Kurser Sept 2016 i Första Hjälpen & HLR)

HLR_listpunkt  Statens Järnvägar

HLR  Statens Kulturråd
   (Utbildning i Första Hjälpen L-abc
   & Hjärtlungräddning)
   www.kulturradet.se

HLR_listpunkt  Statens Maritima Museeer

HLR  Stava Assistans Åkersberga
   (Kurs Mars 2011 i Hjärtlungräddning,
   luftvägsstopp, kramper)

HLR_listpunkt  Stenungsunds kommun

HLR_listpunkt  Stiftelsen Barnens Dag
   www.stbd.se

HLR_listpunkt  Stiftelsen Biodynamiska Produkter Järna

HLR  Sundtandvården Stenungsund
   (Köp av hjärtstartare/ defibrillator Dec 2011)

HLR  Stiftelsen Comesta Malmö
   (Kurs för enskilda Malmö Maj 2011 i
   Första Hjälpen L-abc & HLR)
   www.comesta.se

HLR  Stiftelsen Ellen Key skolan
   (Utbildning i Barn & Ungdomsolycksfall
   & Första Hjälpen L-abc)
   www.eks.se

HLR  Stiftelsen Hotellhem Stockholm Stad
   (Utbildning Feb 2012 i HLR, D-HLR med
   hjärtstartare + Inköp av hjärtstartare)
   www.shis.se

HLR_listpunkt  Stiftelsen Rosendals Trädgårdar

HLR  Stiftelsen Stora Sköndals äldreboende
   (Kurs April 2011 i Första Hjälpen, fallskador,
   skelettskador)

HLR_listpunkt  Stiftelsen Stockholms Folkhögskola
   (Utbildning i Första Hjälpen & HLR)

HLR_listpunkt  Stiftelsen Stockholms Sjukhem
   (Utbildning HLR )
   www.stockholmssjukhem.se

HLR_listpunkt  Stiftelsen Årsta Gård Korttidsboende

HLR_listpunkt  Stiftsgården Breidagård, Uppsala

HLR  Stockholm Adventures
   (Utbildning i Första Hjälpen &
   Hjärtlungräddning HLR)
   www.stockholmadventures.se

HLR_listpunkt  Stockholm Entreprenad Mark &
   Anläggning

HLR_listpunkt  Stockholms Dövas Riksförbund

HLR_listpunkt  Stockholms Handbollsförbund

HLR  Stockholms kyrkogårdsförvaltning
   (Utbildning Mars 2010 i Första Hjälpen
   & HLR)

HLR_listpunkt  Stockholms Läns Sjukvårdsområde

HLR_listpunkt  Stockholms Läns Landsting Internfinans

HLR_listpunkt  Stockholms Slott

HLR  Stockholms Stadsmission
   (Kurs Maj 2012 Första hjälpen & HLR,
   Hjärtlungräddning)
   www.stadsmissionen.se

Första_Hjälpen  Stockholms Äldreboende
   (Utbildning Februari 2013 i HLR, Första hjälpen la-bc,
   fallskador, klämskador)
   www.stockholmaldreboende.se

HLR  Stora Sköndal Vård och
   omsorgsverksamheten
   (Kurs i Första Hjälpen L-abc & HLR)
   www.storaskondal.se

HLR_listpunkt  Storvretsbadet Botkyrka Tumba

HLR_listpunkt  Studenthälsan, Uppsala

HLR_listpunkt  Studieförbundet Sensus

HLR_listpunkt  Stödteamet Flemingsberg

HLR_listpunkt  Stöd & utvecklingsenheten Tumba

HLR  Sundbybergs simhall Sundbybergs stad
   (Öppen kurs Stockholm Okt 2011 i HLR,
   luftvägsstopp, L-abc)
   www.sundbyberg.se

HLR_listpunkt  Sundbybergs Omsorg & psykiatri

HLR_listpunkt  Sundbybergs Stad

HLR  Sundbybergs Stad Förråd/verkstad
   (Utbildning i Första Hjälpen &
   Hjärtlungräddning HLR)

HLR  Sundbybergs stad personligt stöd
   Individ & Omsorgsförvaltningen
   (Kurs Maj 2013 i Första Hjälpen &
   HLR, luftvägsstopp, hastigt insjuknande)
   www.sundbyberg.se

HLR_listpunkt  Sundbybergs Unga Örnar

HLR  Sundsvalls Kulturskola
   (Köp av hjärtstartare/defibrillator Nov 2011)

HLR  Svensk Biblioteksförening
   (Utbildning Okt 2011 i Första Hjälpen L-abc,
   HLR samt D-HLR med hjärtstartare)
   www.biblioteksforeningen.org

HLR_listpunkt  Svenska Blå Stjärnan

HLR  Svenska Filminstitutet
   (Utbildning i Första Hjälpen LABC &
   Hjärtlungräddning HLR)
   www.sfi.se

HLR_listpunkt  Svenska FN-förbundet

Första_Hjälpen_listpunkt  Svenska Frimurarorden

HLR  Svenska Kraftnät
   (Utbildning Mars 2013 i Första hjälpen LABC, HLR
   kurs, luftvägsstopp, elskador, fallskador)
   www.svk.se

Första_Hjälpen_listpunkt  Svenska Kyrkan

HLR  Svenska Kyrkan Essinge församling,
   Stockholm
   (Utbildning September 2010 i
   Hjärtlungräddning)

HLR  Svenska Kyrkan Gustavsberg
   (Kurs Maj 2015 i Första Hjälpen LABC,
   hjärt-lung-räddning, akuta sjukdomar)

HLR  Svenska Kyrkan Göteborg Tuve-Säve församling
   (Kurs September 2015 i Hjärt-lung-räddning,
   HLR, luftvägsstopp, första hjälpen LABC)

HLR_listpunkt  Svenska Kyrkan Hammarby Församling

HLR_listpunkt  Svenska Kyrkan Hässelby
   (Kurs Februari 2017 i Första
   Hjälpen, HLR samt hjärtstartare)

HLR  Svenska Kyrkan Järfälla
   (Utbildning Mars 2013 i Första hjälpen HLR,
   luftvägsstopp, hastigt insjuknande)
   www.svenskakyrkan.se

HLR  Svenska Kyrkan, Lindome Församling
   (Kurs Mars 2017 i Första Hjälpen
   HLR & LABC)

HLR  Svenska Kyrkan Oscars församling
   (Kurs Maj 2015 i Första hjälpen, akuta
   sjukdomar, hjärtlung-räddning HLR)

HLR  Svenska Kyrkan Södertälje Samfällighet
   (Leverans av hjärtstartare samt utbildning i HLR
   & D-HLR)

HLR  Svenska Kyrkan Västanfors Västervåla
   (Kurs September 2016 i Barnsäkerhet
   & Första Hjälpen för barn)

HLR  Svenska Kyrkan Örebro
   (Utbildning Okt 2011 i Första Hjälpen L-abc
   & Hjärtlungräddning HLR)
   www.svenskakyrkan.se

HLR_listpunkt  Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

HLR_listpunkt  Svenska Lottakåren (övningsdockor)

Första_Hjälpen_listpunkt  Svenska Transportarbetarförbundet

HLR  Svenska Turistföreningen
   (Kurs December 2015 i HLR, Hjärtlungräddning, Första
    hjälpen risker samt förevisning av hjärtstartare)

Första_Hjälpen_listpunkt  Sveriges Dövas Riksförbund

Första_Hjälpen_listpunkt  Sveriges Elevkårer
   (Utbildning Februari 2016 i Första Hjälpen
   Labc & Hjärt-Lung-Räddning)

Första_Hjälpen_listpunkt  Sveriges Elevkårer Stockholm
   (Kurs Februari 2017 i Hjärtlungräddning,
   Första Hjälpen LABC, Hastigt insjuknande)

Första_Hjälpen_listpunkt  Sveriges Riksdag Barnverksamheten
   (Kurser November 2016 i Barnsäkerhet &
   Första Hjälpen)

HLR  Swedwatch
   (Kurs i Första Hjälpen & HLR November 2015)

HLR_listpunkt  Syncentralen Uddevalla
   (Utbildning i Hjärtlungräddning &
   Första Hjälpen L-abc)

Första_Hjälpen_listpunkt  Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux

HLR  Södermalms Badbussar, Fritidsgården
   Duvnäsgatan Södermalms stadsdelsförvaltning
   (Kurs Juni 2013 i Barn & Ungdomsolycksfall,
   Hjärt-lung-räddning, förgiftningar, skärskador)

Första_Hjälpen_listpunkt  Södertälje kommun Utbildningskontoret

HLR  Södertörns Fjärrvärme Norsborg
   (Kurs Nov 2010 + Maj 2012 i Elskador,
   HLR, fallskador)
   www.sfab.se

HLR_listpunkt  TT Tidningarnas Telegrambyrå

HLR_listpunkt  Tamburinens omsorg, Täby

HLR_listpunkt  Tanums kommun
   (Instruktörsutbildning vuxen HLR och D-HLR
   med hjärtstartare Maj 2012

HLR_listpunkt  Team Aktiv Rehab

HLR  Teateralliansen, Stockholm
   (Utbildning Sept 2010 i
   Hjärtlungräddning & L-abc)
   www.teateralliansen.se

HLR_listpunkt  Telge City Hemtjänst

HLR_listpunkt  Tensta Simhall

HLR  Tierps kommun förskoleenheten
   (Kurs Mars 2014 i Första Hjälpen, Labc, HLR)

HLR_listpunkt  Together Assistans LSS Handen
   (Utbildning Sept 2013 i HLR,lutvägsstopp, fallskador,
   klämskador m.m)

HLR  Torns Ryttarförening, Lund
   (Utbildning i Förstahjälpen L-abc &
   HLR)

HLR_listpunkt  Torsby Pastorat, Kärna

HLR  Trafikverket Förarprov Uppsala
   (Kurs Okt 2013 i Hjärtlungräddning,
   Första hjälpen LABC)
   www.trafikverket.se

HLR  Trafikverket Göteborg
   (Utbildning Maj 2011 i Första hjälpen & HLR,
   hjärtlungräddning)
   www.trafikverket.se

HLR_listpunkt  Trafikverket Syd/Väst Göteborg
   (Kurs Okt 2011 i HLR, Första hjälpen L-abc

HLR_listpunkt  Triton simklubb Staffanstorp
   (Utbildning Mars 2016 i HLR, luftvägsstopp,
   LABC, fallskador)

HLR_listpunkt  Trosa Kommun Tekniska Enheten
   (Instruktörer)

HLR_listpunkt  Trädgård & Idrottsanläggning i Vaxholm

HLR_listpunkt  Tuffa Ungdomar Staffanstorp Skåne

HLR_listpunkt  Tureberg Handikapp & Habilitering

HLR  Tysk-Svenska Handelskammaren
   (Utbildning i Första Hjälpen & HLR)
   www.handelskammer.se

HLR  Täby Församling Svenska kyrkan
   (Kurs Maj 2011 i Hjärt-lungräddning HLR,
   fallskador, LABC Första hjälpen)
   www.svenskakyrkan.se

HLR_listpunkt  Töreboda Kommun

HLR_listpunkt  Törngårdens Autismcenter

HLR_listpunkt  Ung & Puffa Ungdom

HLR  Uppenbarelsekyrkan Svenska Kyrkan Hägersten
   (Kurs Nov 2013 i HLR, Första Hjälpen Labc)

HLR_listpunkt  Upplev Botkyrka

HLR  Uppsala Innovation Centre, Uppsala Science Park
   (Utbildning Maj 2014 i Första Hjälpen & HLR samt
   förevisning av hjärtstartare)

HLR_listpunkt  Uppsala kommun

HLR_listpunkt  Uppsala kommun Prod.nämnden
   vård & utbildning

HLR_listpunkt  Uppsala kommun Team Väst förskola

HLR_listpunkt  Uppsala Stift

HLR  Uppsala Universitet UU Innovation
   (Utbildning Maj 2014 i Första Hjälpen & HLR
   samt förevisning av hjärtstartare)

HLR_listpunkt  Uppsökarteamet HANNA-mottagningen
   Haninge

Första_Hjälpen_listpunkt  Utbildningsförvaltningen Stockholm Stad

Första_Hjälpen_listpunkt  Utbildningsförvaltningen uppdrags-
   avdelningen Stockholm stad

HLR  Utrikesdepartementet UD
   (Kurs Maj 2011 i HLR, hjärtstartare,
   Första Hjälpen)

HLR  Utvecklingspedagogik i Sverige
   Kollo för barn med utvecklingsstörning
   (Utbildning i HLR & L-abc)
   www.up.se

HLR  Utvecklingspedagogik LSS i Sverige
   (Utbildning Mars 2009, Juni 2010,
   Maj 2011 i HLR & L-abc)
   www.utvecklingspedagogik.se

HLR_listpunkt  Vallentuna Församling

HLR_listpunkt  Van der Nootska Palatset i Stockholm

HLR_listpunkt  Vantörs stadsdelsförvaltning
   Resursenheten

HLR_listpunkt  Vasahemmet Göteborg

HLR_listpunkt  Vasahemmets äldreboende Göteborg

HLR  Vasallen Fastighetsförvaltning
   (Kurs Maj 2013 i Första Hjälpen, HLR,
   luftvägsstopp, hastigt insjuknande)
   www.vasallen.se

HLR_listpunkt  Vaxö Omsorg Solna

HLR_listpunkt  Waxö Omsorg Solna
   (Utbildning Nov 2012 i Första Hjälpen, HLR,
   hastigt insjuknande, epilepsi, krupp

HLR  Verab arbetsmarknadsutbildning
   (Utbildning i Första Hjälpen L-abc)
    www.verab.nu

HLR  Viksjö Kyrka Järfälla
   (Utbildning Januari 2012 i Första hjälpen,
   HLR, skärsår, allergiska reaktioner osv)
   www.svenskakyrkan.se

HLR  Viola Assistans Södertälje
   (Utbildning Feb 2015 i Första Hjälpen
   & HLR, luftvägsstopp, fallskador)

HLR  VH assistans Göteborg
   (Utbildning Nov 2010 i HLR & LABC)
   www.vhassistans.se

HLR_listpunkt  VH Assistans Halmstad

HLR  VH Assistans & Handikappomsorg,
   Malmö
   (Kurser i Hjärtlungräddning)

HLR_listpunkt  Vuxenutbildningsförvaltningen
   Göteborg
   Utbildning Nov 2010 i Första
   hjälpen & HLR

HLR_listpunkt  Vårberg Områdeskontor

HLR_listpunkt  Vårdcentralen Stenungsund, Västra
   Götaland

Första_Hjälpen_listpunkt  Vårdhemmet Lugnet Märsta

HLR  Vårdgruppen Malmö
   (Utbildning Sept 2011 i HLR, Första Hjälpen, Labc)
   www.vardgruppen.se

Första_Hjälpen_listpunkt  Vällingby Simhall

HLR  Vänersborgs kommun
   (Öppen kurs Barn-HLR Göteborg Nov 2011)

Första_Hjälpen_listpunkt  Vänsterpartiet Malmö
   (Kurs Januari 2017 i Första Hjälpen
   & HLR samt hjärtstartare)

HLR_listpunkt  Värmdö Kommun centrum för
   arbete & studier

HLR_listpunkt  Värmdö kommuns dagbarnvårdare
   & familjedahem

HLR  Väsby Välfärd stöd för
   funktionshinder, Upplands Väsby
   (Utbildning Okt/Nov 2010 i
   Hjärtlungräddning & L-abc)
HLR

HLR  Västermalms Församling Stockholm,
   Svenska Kyrkan (Kurs April 2017 i
   Första Hjälpen & HLR)

HLR  Västerviks kommun
   (Instruktörsutbildning vuxen HLR Sept 2014)

HLR  Västerås Finska Synskadades förening
   (Utbildning September 2011 i Hjärtlungräddning,
   fallskador, klämskador, L-abc)

HLR_listpunkt  Västerleds Församling

HLR_listpunkt  Västerås Stift

HLR  Yrkeshögskolan Utvecklingsnämndens förvaltning
   Helsingborg
   (Utbildning Sept 2014 i HLR, luftvägsstopp,
   första hjälpen labc)

Första_Hjälpen_listpunkt  Västra Göteborg SDF Göteborgs Stad –
   personligt stöd (Kurser Juni 2017 i Barn
   & Ungdomsolycksfall)

Första_Hjälpen_listpunkt  Åkeshovs Simhall

HLR  Åklagarmyndigheten
   (Kurs Sept 2009 + Mars 2011 i Förbandsteknik
   L-abc & HLR)
   www.aklagare.se

HLR  Änglahästar Vallentuna
   (Kurs för enskilda Stockholm Mars 2011
   i HLR & Första Hjälpen L-abc)
   www.ridutbildning.se

HLR_listpunkt  ÄHO Rehabområdet, Lidingö Stad

Första_Hjälpen_listpunkt  Örebro Kyrkogårdsförvaltning
   (Utbildning Maj 2016 i Första Hjälpen &
   HLR, förevisning hjärtstartare)

Första_Hjälpen_listpunkt  Örebro Pastorat
   (Utbildning Maj 2016 i Första
   Hjälpen & HLR, förevisning hjärtstartare)

Första_Hjälpen_listpunkt  Örgryte-Härlanda Göteborg Stad
   (Kurs Juni 2017 i Första Hjälpen
    & HLR)

Första_Hjälpen_listpunkt  Österholmsskolans Handikapp
   & Habilitering

Första_Hjälpen_listpunkt  Österåkers Kommun

Första_Hjälpen_listpunkt  Österåkers kommun Måltidsenheten

HLR  Östhammars kommun tillväxtkontoret
   (Kurs Okt 2013 i Hjärtlungräddning,
   luftvägsstopp, LABC)

Första_Hjälpen_listpunkt  Östsvenska Dövidrottsförbundet

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige. Mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se